* 1.svaté přijímání - 10 dětí ve farnosti Vidnava

Vydáno dne 01. 06. 2008

prijimani_Vidnava.jpg„Jsme na hostině, sedíme u stolu se samotným Bohem a čerpáme jeho nekonečnou lásku a sílu, kterou nám dává.“

V neděli 1.6.2008 v 10:00 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě jsme zažili něco úžasného! Poprvé jsme se setkali s Pánem Ježíšem ve svátosti Eucharistie. Navštěvovali jsme každý pátek pravidelně náboženství na faře ve Vidnavě v počtu 10 (4 z farnosti Vidnava, 3 z farnosti Kobylá a 3 z farnosti Černá Voda), abychom se dobře na tuto svátost připravili. A dnes jsme se konečně dočkali! Ve slavnostním průvodu jsme vyšli z fary v bílých šatech i s naším otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem a ministranty. Za zpěvu písně „K nebesům se orla vzletem“, jsme přišli k oltáři a posedali  do prvních lavic. Tolik jsme se těšili! Sešlo se víc jak 100 věřících. Otec děkan nás všechny přivítal a měl radost spolu s námi.Přečetli jsme první i druhé čtení a v kázání si poslechli slovo našeho otce děkana, který nám vysvětlil důležitost svátostí. Při křtu se křtěnec setkává osobně s Pánem Ježíšem, s Pannou Marií, se svatými a oni chrání jeho srdce. U svátosti smíření také přichází samotný Pán Ježíš a odpouští nám naše hříchy. Dnes u prvního svatého přijímání se setkáme osobně s Pánem Ježíšem ve svátosti Eucharistie, je to veliká milost a sláva pro duchovní svět. Jsme na hostině, sedíme u stolu se samotným Bohem a čerpáme jeho nekonečnou lásku a sílu, kterou nám dává.

V obětním průvodu jsme nesli svíci, květiny, chléb, vodu a víno. Po proměňování jsme se společně pomodlili modlitbu před svatým přijímáním a pak u písně „Toto je moje Tělo, eucharistia“ přišel! Samotný Pán Ježíš v podobě chleba a vína. „Amen“, tak zněla naše odpověď a pak v duchu veliké poděkování. Otec děkan nám zapálil a předal svíci jako světlo Kristovo, které nyní hoří v nás. „Bože, pomáhej nám být světlem na každý den našeho života!“

Na závěr mše svaté jsme poděkovali otci děkanovi, slečně katechetce, rodičům, kteří nám umožnili tuto svátost přijmout a předali  bílé květiny.
Po požehnání jsme od naší katechetky dostali upomínky na první svaté přijímání a pak jsme na faře všichni ochutnali výborné cukroví, buchty, čaj a kávu. Všichni nám pak přáli a fotili se s námi.

Prosím, modlete se za nás ať vytrváme a Ježíši radost uděláme nejen dnes, ale i za rok a v dospělosti ať ho přijímáme a ve svém srdci rádi máme!


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS