* 1. děkanátní setkání seniorů ve Vidnavě

Vydáno dne 21. 06. 2008

seniori11.jpg„Hledejme nejprve Boží království a Bůh se postará i o to pozemské. Stáří je nesmírně plodné, pokud ho prožíváme jako Simeon a Anna.“

Ve čtvrtek 19. června 2008 proběhlo po diecézním setkání seniorů na přání otce biskupa první děkanátní setkání seniorů ve farnosti Vidnava pod vedením našeho otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Z našeho děkanátu  se sešli zástupci takřka všech farností. Přítomných padesát seniorů se přesně vešlo do farního sálu. Naše setkání začalo v 15:30 hodin modlitbou růžence světla v kostele sv. Kateřiny.V 16:00 hodin písní „Chválu vzdejme“ začala mše svatá, která byla obětovaná na všechny úmysly, které jsme vložili na oltář. V 40 minutovém kázání nám otec děkan vysvětlil, proč je důležité modlit se růženec světla. Tento růženec je odkazem papeže Jana Pavla II. První desátek se týká svátostí, které je potřeba přijímat ve svém životě; ve druhém desátku prosíme, aby náš život nebyl na vodě, voda se promění ve víno, ať i můj život má smysl, chuť. Ve třetím desátku prosíme, abychom nezapomínali hlásat Boží slovo; čtvrtý desátek nám dává duchovní jiskru, pevnou víru, chodím na mše svaté a zajímá mě vůbec Pán Ježíš, vnímám ho jako svého Vykupitele, jako Boha mého života? V pátém desátku se díváme na Ježíše, který je v eucharistii přítomen, vidíme ho v monstranci, ve svátostném požehnání a pod způsobou chleba a vína ho přijímáme, to je veliká milost, kterou je potřeba vyprosit našim blízkým. Vnesme růženec světla do svých životů!

Po mši svaté následovala přestávka, po které jsme se znovu sešli v kostele. Následovala totiž 45 minutová přednáška otce děkana na téma „Stáří v našem životě“. Otec děkan nám z bible přečetl úryvek o Simeonovi, kterému bylo zjeveno, že neumře dříve, než uvidí Mesiáše a o prorokyni Anně, která nevycházela z chrámu, sloužila Bohu  posty a modlitbami. My všichni něčím žijeme, poznali jsme pozemské radosti i starosti, problémy rodinné, kterými žijeme i dnes. Zdalipak ale po mně Bůh nechce, abych se Simeonovi i Anně trošku přiblížil? Simeon věděl, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. My také musíme naplnit život a dýchat pro Pána Ježíše a Pannu Marii. Kromě toho, jestli děti a vnoučata jsou zdravá, mají peníze, zaměstnání, bych se měl zabývat především jejich nesmrtelnou duší. Jak to se mnou a s nimi dopadne na věčnosti? Simeon a Anna naplnili pokročilá léta svého života smysluplně a plodně. Obětovali se za záchranu světa. Měli bychom prožít obrácení v duchu Ježíšova: „Hledejte nejprve království Boží a vše ostatní vám bude přidáno.“

Otec Miroslav dále rozebíral liturgická gesta a postoje při slavení eucharistie. Dalším tématem bylo: Učící se církev-téma na neděli a také putování sochy Panny Marie v našem děkanátě.

Po povzbudivé přednášce následoval výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.

Po té babičky poděkovali otci děkanovi za naše první setkání seniorů a předali kytičku růží. Na faře pak bylo pro všechny přítomné přichystáno pohoštění. Na závěr setkání jsme dostali křížek na čelo od  otce děkana a v 19:00 hodin se rozjeli auty, vlakem do našich farností.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS