* Slavili jsme 220. výročí vysvěcení kostela sv. Jáchyma v Kobylé

Vydáno dne 12. 07. 2008

hubertska_mse.jpg„Každý kostel nám přibližuje Boha, Pána Ježíše, Pannu Marii, anděly i svaté.“

V sobotu 12. července 2008  přichystala obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kobylá  slavnost u příležitosti 220. výročí vysvěcení kostela sv. Jáchyma. Na tuto významnou událost, která začala ve 13:00 hodin slavnostní mší svatou byli pozváni trubači lesů ČR Javorník pan Jindřich Vymola, Ing.  Jan Haška, Zbyněk Ketner a pěvecký sbor RADOST ze Žulové.V úvodu paní starostka Milena Kamenná všechny přítomné v kostele přivítala a informovala o průběhu oslav, které začaly už v 10:00 hodin dopoledne. Pan Bednarski nás seznámil s historií  kostela sv. Jáchyma, pan Ing. Jan Haška hovořil o liturgii svatohubertské mše svaté a o životě svatého Huberta, který je patronem myslivců. Následovala mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, koncelebroval otec Laurentius Lemdel SVD z Indonésie.

V homilii otec děkan mluvil o vztahu ke kultuře, k památkám, které mluví k našemu srdci. V kostele sv. Jáchyma se pravidelně  scházíme k oslavě Boha. Každý kostel nám přibližuje Boha, Pána Ježíše, Pannu Marii, anděly i svaté. Pán Ježíš nás při mši svaté očišťuje a plní srdce láskou, pokojem, silou, a nadějí. Z dobrého se obraťme ještě k lepšímu.

Před závěrečným požehnáním otec děkan předal slovo otci Laurentiusovi, který se nám v ruské řeči představil. Studoval v Indonésii, nyní 10 let působí v Rusku jako misionář.

Po požehnání nám trubači lesů ČR zahráli další skladby, po kterých následovala krátká pobožnost na místním hřbitově za všechny věrné zemřelé, kde otec děkan s některými farníky přinesl květiny.

Oslavy pak pokračovaly v kulturním domě a na hřišti, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, hudba,  program až do pozdních večerních hodin. Vystoupila MŠ a ZŠ Kobylá nad Vidnavkou, shlédli jsme dětské kouzelnické představení, šermířskou bitvu, vystoupil také místní rodák Radovan Boško Mistr ČR v KIOKUSHIN KARATE, následovala exhibice Ali Moroviče. Nechyběla také dětská diskotéka, tombola, taneční zábava se skupinou Oškera, ohnivá show a slavnostní ohňostroj.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG