* Ve farnosti Vidnava jsme slavili 110. výročí vysvěcení kostela sv. Františka

Vydáno dne 07. 10. 2008

Frantisek.JPGVe dnech 4.-5. října 2008 proběhly v naší farnosti Vidnava oslavy k 110. výročí vysvěcení gymnazijního kostela sv. Františka. Naše pozvání přijal  Mons. Anton Otte, kněz a rodák z Vidnavy. Sobotní program začal v 10:00 hodin dopoledne přivítáním všech zúčastněných v jazyce českém i německém. Následoval koncertní přednes, na varhany zahrála Karolina Vysikan, na klarinet pan Klepetek  a zazpívala paní Klepetková. Všichni se zaujetím naslouchali a po skončení se s účinkujícími rozloučili velkým potleskem. Paní Annelis, která je kostelnicí v kostele sv. Františka a s láskou se o něj stará, poděkovala kytičkou růží…Pak následovala v němčině pro krajany přednáška Mons. Otteho o různých zajímavostech kostela sv. Františka, hovořil také o světcích. Paní Annelis  všechny přítomné v jazyce českém seznámila s historií stavby kostela a také se zmínila o světcích, kteří jsou v tomto kostele. Delší zmínka byla věnovaná sv. Františku z Assisi.

Program pokračoval zajímavou výstavkou liturgických doplňků, shlédli jsme staré fotografie a literaturu ze stavby kostela.

V 16:00 hodin si žáci a učitelé z umělecké školy Vidnava připravili koncertní vystoupení. V provedení jednotlivých skladeb byla vidět pečlivá, svědomitá příprava učitelů i žáků. Nechybělo pak poděkování  kytičkou a velký potlesk.

Sobotu jsme zakončili v domě česko-německého  přátelství.

V neděli 5.10. se v 10:30 hodin konala slavnostní mše svatá v kostele sv. Františka, kterou celebroval Mons. Anton Otte, koncelebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Otec děkan v úvodu mše svaté srdečně přivítal otce Antona, kterému byly předány růže. Také přivítal rodáky z Německa. Otci děkanovi paní Annelis poděkovala kytičkou růží za duchovní vedení, za to, že je naším dobrým pastýřem, kterého si vážíme a máme rádi.

V homilii o. Anton mluvil o sv. Františku, který byl pokorným služebníkem Božím a nechal ze sebe udělat nástroj Boží. Je výzvou pro nás všechny, abychom i my odevzdali Bohu naše životy se všemi starostmi i radostmi.

V závěru mše svaté otec děkan poděkoval všem přítomným zvláště paní Annelis, která se zasloužila o přípravu 110. výročí našeho kostela sv. Františka. Všichni pak byli pozváni na faru na občerstvení. Po 15 hodině jsme se začali pomalu rozcházet.

Foto z výstavy


 


Foto ze mše svaté


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A. Kleineidamová, foto : MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS