* Proběhlo třetí setkání biřmovanců na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 17. 11. 2008

dekanat.jpgV sobotu 15.11.2008 se na faře ve Vidnavě konalo setkání biřmovanců pod vedením otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Po společné modlitbě v kostele sv. Kateřiny otec děkan s biřmovanci probral téma: svátost biřmování / Duch svatý ve Starém zákoně a Novém zákoně, dvě tradice východní a západní, znamení a obřad biřmování, slavení biřmování,účinky biřmování, kdo může přijmout tuto svátost, kdo uděluje biřmování/. Biřmovanci také obdrželi knižečku s otázkami a odpověďmi: Katechismus pro biřmovance, kde je zároveň i několik testů, ve kterých si mohou prověřit svoje znalosti...Další společné přípravné setkání bude v sobotu 20.prosince 2008. Individuální modlitební setkávání ve skupinkách během měsíce po domluvě.

Biřmování se bude konat 21.11.2009 ve Vidnavě. Bližší informace: Děkanská kancelář,
tel. 584 452 897 nebo mobil 731 625 695, marie@ruzenec.cz


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: kancelář děkanství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS