* Adventní modlitební setkání seniorů ve Vidnavě

Vydáno dne 19. 12. 2008

seniori11.jpg„Přijď Pane Ježíši do našich srdcí!“

Ve čtvrtek 18.prosince 2008 se konalo pravidelné měsíční modlitební setkání „nejen seniorů“ ve farnosti Vidnava pod vedením našeho otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. V 16:30 hodin jsme se společně modlili růženec a v 17:00 hodin se účastnili mše svaté v kostele sv. Kateřiny.V delší homilii otec děkan mluvil o odpuštění. V době adventní, ve které čekáme příchod Pána Ježíše, bychom měli očistit svá srdce ve svátosti smíření, měli bychom dát do pořádku veškeré vztahy, které máme narušené, odpustit svému bližnímu a srdcem mít každého člověka rád.

U svatého přijímání jsme při kytaře písní chválili Pána.

Po mši svaté byl velký zájem o svátost smíření. Otec děkan zpovídal a my mezitím se společně modlili křížovou cestu, při které jsme  prosili Boha za odpuštění všech našich hříchů.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.