* Úvodní slovo otce děkana ze zpravodaje Růženec na únor 2009

Vydáno dne 02. 02. 2009

dekan_mirek.jpgChvála Kristu a Marii.    
Na svátek Uvedení Páně do chrámu jsou žehnány svíce. Zapálená svíce má smysl. Ubývá jí a rozdává světlo i trošku tepla. Prosíme, abychom „hořeli“ Boží láskou. Abychom se obětovali a tak rozdávali okolo sebe trochu světla a lásky. Tak budeme vnímat smysl života. Odprošujme za ty, kteří žijí vědomě sebestředně a nechtějí být zapálenou svící. Panna Maria přinesla Ježíše do chrámu. Ježíš je Světlo. Je přítomen v každém svatostánku, v každém kostele. Panna Maria vyprošuje, aby Ježíš byl přítomen i v  našich srdcích. Aby i skrze nás rozdával Ducha lásky všem, které potkáváme.Nejen ve svátek Hromnic obdivujeme Simeona a Annu. Smysl požehnaného stáří, jejich moudrost, naplněnost Duchem svatým a správná míra aktivity. Simeon se nevěnuje „kdovíčemu“, ale nechává se vést Duchem svatým a tak se nedivíme, že se setkává s Josefem, Marií a Děťátkem. Rozpoznává Světlo k osvícení pohanům. Ve svém vysokém věku žije naplno. Prorokyně Anna by v 84 letech také mohla „přemýšlet a žít všelijak“. Místo toho slouží Bohu posty a modlitbami. Nic více a nic méně. Opět se nedivíme, že přišla tam právě v tu chvíli, velebí Boha a mluví o tom Dítěti všem. Vyprošujme lidem obdobně krásný a naplněný závěr života.

Žehná o.Miroslav


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: kancelář děkanství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS