* Svatojosefské modlitební setkání seniorů ve Vidnavě

Vydáno dne 20. 03. 2009

Josef.jpgI my máme nějaký úkol, ne náhodou jsme na této zemi.

Každý třetí čtvrtek v měsíci probíhá v naší farnosti Vidnava modlitební setkání seniorů pod záštitou našeho otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Na Slavnost svatého Josefa 19. března jsme se opět setkali v kostele sv. Kateřiny. Pod vedením pastoračního asistenta Martina jsme se modlili křížovou cestu, ve které jsme rozjímali o utrpení Pána Ježíše.V 17:00 hodin  přijel z Bílé Vody otec Jozef Florek, kaplan pro mládež, nesoucí stejné jméno patrona, který slavil svůj svátek. A tak nám otec Jozef v homilii povídal o sv. Josefovi, o jeho životě, ve kterém poznal Marii. Když ale Marie čekala dítě v čase, kdy spolu nežili, zarazilo ho to. Chtěl ji tajně propustit a tehdy přichází archanděl Gabriel a vysvětluje Josefovi jeho úlohu. On pochopil a Boží vůli přijal. Josef první s Marií vidí Syna Božího při narození, sledují jeho první kroky… Josef nereptal a s láskou plnil svou úlohu. I my máme nějaký úkol, ne náhodou jsme na této zemi. Bůh má se mnou plán. Každý máme své poslání - ať jsi muž, žena, mladý, starý, nemocný, zdravý… Prosme Boha, abychom správně plnili Boží vůli. Bůh nás nikdy nezklame, jako nezklamal Josefa, Marii…..

V závěru slavnostní mše svaté farníci z Vidnavy  popřáli otci Jozefovi k jeho svátku kytičkou a sladkostí.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS