* Florianské hody ve Velké Kraši

Vydáno dne 09. 05. 2009

Velka_Kras.JPG„Ať nad naším hněvem nezapadá slunce“

V sobotu 9.5.2009 uspořádala obec Velká Kraš ve spolupráci s farností Vidnava „Florianské hody“, které začaly v kapli sv. Floriána v 9.30 hodin slavnostní mší svatou, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Hasiči z Velké Kraše a ze sousedního Polska přinesli ve slavnostních uniformách prapory se znakem sv. Floriána, který je patronem všech hasičů. Zpěvem a hudbou nás doprovázel pan Ing. Josef Berčík.V kázání otec děkan mluvil o nebezpečí požárů a o důležitosti modlitby ke sv. Floriánovi, která je  prevencí před vzniklým možným požárem. Poděkování patřilo především všem hasičům, kteří nasazují své životy při hašení požárů. Požáry mohou  také vznikat v politice, v našich rodinách a to především hněvem, který je tou jiskrou, která se pak může rozhořet. Proto  nám sv. Pavel říká : „Ať nad naším hněvem nezapadá slunce“. Je potřeba umět ustoupit, obětovat se, snažit se nevyvolávat hádky, nezakládat oheň. K tomu je důležitá pokora. Kleknutím si na kolena a důvěřivou prosbou k Bohu nám tato milost a síla pro život bude dána. 

Po mši svaté poutníci dostali před kaplí výborné koláčky. Florianské hody pak od 13:00 hodin pokračovaly  soutěží o “Pohár starostky obce Velká Kraš“ a zábavou v areálu fotbalového hřiště ve Velké Kraši. 


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG