* Pouť ke sv.Petrovi a Pavlovi v Bernarticích

Vydáno dne 28. 06. 2009

PetrPavel.JPGV neděli dne 28. června 2009 jsme se společně sešli ve farním kostele v Bernarticích, abychom oslavili slavnost patronů sv.Petra a Pavla. Sešli se zde farníci z Vidnavy a místní z Bernartic. Kvůli povodním, které sužují Jesenicko, se nemohli dostavit poutníci z jiných farností. Pouť začala v 10:00 hodin modlitbou růžence. V 10:30 hodin následovala slavnostní mše svatá, kterou celebroval kaplan z Javorníku P. Mgr. Adam Kuszaj, SDS. Mše svatá byla obětována za lidi postižené povodněmi a za všechny poutníky a jejich rodiny.V kázání otec Adam přečetl pastýřský list. Můžete si jej stáhnout zde. Po jeho přečtení ještě mluvil o sv. Petru a Pavlu. Připomněl nám, že právě k těmto pilířům církve je třeba se modlit a žít po jejich vzoru, abychom tvořili jednu církev, jejíž hlavou je Ježíš.

Po mši svaté otec Adam vystavil Nejsvětější Svátost a společně jsme se pod jeho vedením pomodlili litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a zásvětnou modlitbu. Následovalo slavnostní Te deum a Svátostné požehnání.

Na závěr místní farníci připravili u kostela malé pohoštění.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG