* Děti z Jablunkova trávily prázdniny na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 01. 08. 2009

Jablunkov.jpgJablunkovská mládež  má již dlouhou tradici v organizování farních táborů pro děti I. a II. stupně základní školy. Tento rok jsme pro II. stupeň ZŠ zvolili téma MISIE. Cílem bylo přiblížit dětem Papežské misijní dílo, a povzbudit děti k osobnímu pomáhání dětem v misijních oblastech, zvláště v Africe. Zaměřili jsme se na pomoc duchovní i finanční. Každý den jsme se modlili s dětmi misijní desátek a breviář. Jako finanční pomoc jsme zvolili výrobu symbolických dárků, které 2. srpna 2009 budou děti spolu s vedoucími prodávat u kostelů ve farnosti Jablunkov.



Výtěžek z prodeje bude zaslán na pomoc misiím do Afriky. Tento tábor byl výchozím bodem k rozvoji misijní služby v naší farnosti. Dětem jsme po skončení tábora nabídli členství v misijním klubku, které se bude pravidelně scházet jak k modlitbě, tak k „práci“. Během společných modliteb jsme nezapomínali na pohraniční oblasti naší republiky a lidi v povodněmi postižených oblastech.

Na tábor do Vidnavy dojelo 30 dětí spolu s 13 vedoucími a 2 kuchařkami.
Po splnění pár nutných úkolů k přežití, jsme slavnostní nedělní mši sv., slavenou ve vidnavském kostele, kterou nám odsloužil místní farář, o. Miroslav Kadlec, zahájili náročný týden. Program tábora byl velmi pestrý. Úkolem dětí bylo zintenzivnit misijní službu a přinést křesťanskou víru do kmene „Hmm...tk...a!“. Každý den děti pomáhali Shamanovi zdejšího kmene, rozlousknout životní překážky. Jednotlivé dny byly zaměřeny vždy na jinou oblast pomoci: školství, zdravotnictví, diplomacie, stavitelství, zemědělství apod. Aktivity byly odpočinkové, výkonné, kreativní, logické, duchovní aj. Program byl celkově vyvážen tak, aby děti nebyly příliš unavené a zároveň, aby se nenudily.

Na naše pozváni odpověděli a za námi přijeli: p. Martin Hořínek, pracovník Diecézní charity ostravsko-opavské, který nám přiblížil misie na Ukrajině. Vybídl všechny táborníky ke konkrétní pomoci dětem na Ukrajině a to formou adopce na dálku (např. za 6.000 Kč ročně ukrajinské dítě může chodit do školy a tím získat potřebné vzdělání). Dalším milým hostem byl o. Vladimír Ziffer, který si pro nás připravil krátké slůvko o sv. smíření. Po sv. zpovědi, která byla velmi plodná a přinesla hojná uzdravení, jsme večerní mši svatou, slavenou na farní zahradě, zakončili náročný den. Hlavní myšlenkou celého dne bylo předat dětem jistotu, že také oni tvoří kostel – církev. Kostelní stavba je pouze budovou, která nás sjednocuje – shromažďuje, ale bez konkrétních lidí, nemá smysl. Otec Vladimír ve svém kázání nám zdůraznil, že každý z nás je velmi důležitým stavebním kamenem kostela a je podstatné, aby toto jádro bylo duchovně zdravé.

V týdnu nás čekala i náročná túra. Výšlapem na Boží horu – Borovou horu u Žulové jsme ve skupinkách rozjímali křížovou cestu. V kostelíku Panny Marie jsme opět slavili mši sv.. Tentokrát s naším jablunkovským farářem, o. Janem Kiwakem, který se nelekl dlouhé cesty a spolu s pomocníky dovezl na faru do Vidnavy velmi potřebné ledničky. Toto byl další z mnoha zázraků našeho tábora.

Tábor proběhl bez komplikací, a to hlavně díky Boží prozřetelnosti a dobrotě a vstřícným občanům města Vidnava. Menší prostory fary (bylo nás mnoho, včely ani komáři nás neodradily a na Vidnavu nám všem zůstanou nejen dobré vzpomínky!

Tímto chceme poděkovat hlavně o. Miroslavovi, jeho mamince, paní Kadlecové, pastoračním asistentům Marušce a Martinovi, kteří nám tento týden velmi zpříjemnili. DÍKY!!!

Těšíme se na brzké shledání!

Szczęść Boże – w modlitwach Misjonarze roku 2009!


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Beata Sikora
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS