* Poutní mše ke sv. Hedvice na Charitě ve Vidnavě

Vydáno dne 21. 10. 2009

charita_mse.JPGV úterý 20. října 2009 jsme se sešli v kapli, která je součástí Domova pokojného stáří ve Vidnavě, abychom zde oslavili svátek sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze a zároveň tohoto domova. Aby měli přítomní možnost cizího kazatele, domluvil otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec  kněze z Vápenné P. Mgr. Ondreje Kaličiaka, který tuto mši svatou celebroval. Obětovaná byla za všechny přítomné a za živé i zesnulé obyvatele všech domovů pokojného stáří na Jesenicku.V kázání mluvil otec Ondrej o naději – o naději života po smrti. Pro všechny seniory měl povzbudivá slova. Jejich utrpení ať  v tom, že je rodina úmyslně proti jejich vůli dala do tohoto domova, či jejich bolesti, trápení, připodobnil právě ke sv. Hedvice. Té, která si prošla také velkými světskými útrapami, ale její láska k Pánu Ježíši byla tak velká, že toto všechno dokázala obětovat za bližní. Za tyto tiché oběti Bůh neplatí korunami, či eurem, ale slibuje nám poklad v nebi. Zde na zemi dostáváme pokoj do srdcí. Pokoj, který svět nemůže nikomu dát. Ani ten největší boháč  si takový pokoj nemůže koupit. Ten se dá získat jen láskyplným obětováním pro bližní.

Po mši svaté následoval Výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Srdci Pána Ježíše a zásvětná modlitba. Tato pouť byla zakončena svátostným požehnáním.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS