* Stínadla se bouří - ve Vidnavě - říjen 2009

Vydáno dne 27. 10. 2009

skauti.jpgVíkend 16.-18.10.2009 patřila Vidnava jedné z největších skautských akcí v historii okresu Stínadla 2009. Všichni účastnící měli možnost prožít víkend v duchu příběhů Jaroslava Foglara. Z okresu Jeseník se setkali skauti z Jeseníku, Mikulovic a Zlatých Hor a také hosté z Krmelína. Celkem se akce zúčastnila téměř stovka skautek a skautů. Celá akce vyvrcholila večerní hrou v temných uličkách Vidnavy.Celá akce se neobešla bez pečlivé přípravy. Bylo potřeba zajistit dostatečné ubytovací kapacity, vaření pro celou akci, ale také doprovodný program. V loňském roce se akce konala v novém formátu, ale také ve větším počtu a pro dobré zkušenosti jsme se rozhodli pro rok 2009 tradiční akci uspořádat pro všechny skautky a skauty okresu Jeseník. Od myšlenky nebylo daleko k realizaci a výsledkem je proběhlá akce. Čím více se akce blížila, tím bylo jasnější, že se počet účastníků bude přibližovat magické hranici sto. Bylo tedy potřeba připravit vše tak, aby to proběhlo bez zádrhelů a zejména ke spokojenosti zejména dětských účastníků.

Ve Vidnavě jsme se všichni začali scházet v pátek 16. října ve večerních hodinách a po ubytování došlo k zahájení akce, kterou tradičně hostí Město Vidnava. Pro navození správné atmosféry Stínadel a příběhů Jaroslava Foglara měli všichni účastnící první večer shlédnout film Stínadla se bouří a seznámit se tak z dramaty Rychlých šípů jako správné party kluků, jímž je čest a dobrodružství důležitější než nicnedělání a bezúčelné trávení volného času. Poté se všichni zúčastnění uložili ke spánku v očekávání věcí příštích.

Během sobotního dopoledního programu se většina účastníků vydala na tradiční výlet k Venušiným miskám. Počasí moc nepřálo, ale úsměv na tváři to nikomu neubralo. Po cestě byla možnost seznámit se s ostatními skauty, zazpívat si a nakonec následovalo „vrcholové foto“ na vyhlídce. Stejně pestrobarevná byla i cesta zpátky do Vidnavy s očekáváním dalšího dění.

Po obědě jsem využili volného času k pokračování seznamovacích her a přiblížení osoby Jaroslava Foglara jako tvůrce dobrodružné literatury pro mládež. To již vše směřovalo k večerní hře v městských uličkách a měla nastat chvíle, kdy budou Stínadla opět po roce bouřit. Ve městě se navíc objevila tajemná postava Široka, který vlastnil ježka v kleci, který má ukrývat plánek na létající kolo jako objev mladého záměčnického učně Jana Tleskače.

Když se město ponořilo do tmy, vyrazili Druhostraníci a Vontové do ulic do boje o vládce ulic pro další rok. Nečekalo je nich jednoduchého. Procházet a probíhat temnými uličkami a vyhýbat se soubojům s nepřáteli a zároveň plnit úkoly na nepřátelském území znamenalo nejednu pernou chvilku. Když se občas v některé z uliček objevil Široko, vydala se vždy skupinka na hon za ježkem v kleci. Toto trvalo až do desáté hodiny, kdy se všichni sešli u společného stolu k večeři a následně se vydali hloubat o svých zážitcích do spacáků.

Neděle patřila vyhodnocení, předání cen a kromě úklidu také návratu domů. Víkend se i přes ne ideální počasí povedl a věříme, že účást příští rok potvrdí, že se všem letošní ročník líbil. Závěrem patří poděkování, a to zejména Olomouckému kraji, který poskytl finanční příspěvek na realizaci této akce, dále Základní škole Vidnava a farnímu úřadu ve Vidnavě za poskytnutí prostor, Městu Vidnava za spolupráci a zároveň také pořadatelům za přípravu. Velké poděkování  patří  rodičům dětí, že mají důvěru v to, že i v dnešní době má skauting ve společnosti své místo a smysl a že může jejich děti přivést k něčemu dobrému.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Jiří Kovalčík
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS