* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích

Vydáno dne 28. 06. 2010

bernartice_pout.JPG„Pán mě vysvobodil ze všech mých obav“

V neděli 27. června 2010 se konala poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích. Sešli jsme se, abychom prosili tyto světce za dobré a laskavé srdce a za naplnění Boží vůle každého z nás. V 10:00 hodin jsme se modlili růženec a v 10:30 hodin se konala mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, koncelebroval  P.Edward Henne z Paczkowa.V kázání otec děkan hovořil o životě svatého Jana Křtitele, svatého Pavla a svatého Petra. Jejich životy převáděl do současné doby, do života každého z nás.Vnímali jsme tyto světce nejen v minulosti, ale zvláště silně v přítomnosti. Jsou v Božím království a zároveň jsou s námi-doprovázejí nás, mluví k nám a my jim odpovídáme. Vyprošují nám sílu Ducha svatého, kterou oni měli a která je provedla všemi nástrahami pozemského putování. Spolu s nimi jsme odprošovali za hříchy v rodinách, v kněžských a řeholních životech. Spolu s nimi jsme se radovali a děkovali za každý den prožitý podle Desatera a v Boží lásce.

V závěru mše svaté otec děkan vystavil Nejsvětější Svátost Oltářní a společně jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Vše ukončilo slavnostní Te Deum a svátostné požehnání. Všichni poutníci pak byli pozvaní na pohoštění do obecního domečku, kde jsme si příjemně poseděli a popovídali.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.