* Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 26. 07. 2010

Kobyla1.jpg„Svatý Jáchyme, provázej mě po celý tento dnešní den, ať vše, co vykonám, je pravým Božím dílem…“

V neděli 25.7.2010 se konala pouť ke sv. Jáchymovi ve farnosti Kobylá nad Vidnavkou. V loňském roce, kdy probíhaly opravy v kostele a v presbytáři restaurátoři obnovovali vzácné malby, se pouť z těchto důvodů nekonala. A tak se mnozí z nás opět těšili na setkání se svatým Jáchymem, který v těchto dnech slaví svůj svátek i se sv. Annou. Vždyť jsou rodiči naší Panny Marie a je krásné, že se kostel naplnil právě rodinami s dětmi a mládeží. Slavnostní mše svatá začala v 10:30 hodin, celebroval ji otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec a byla obětována za farnost i obec Kobylou. Přítomna byla také paní starostka Milena Kamenná.V homilii otec děkan vyjádřil radost z každého světce a světice, kteří slaví svůj svátek. Každý den se z Božího království otevírá „nebeské okno, dveře“ a my skrze svatého v každém dni přijímáme potřebné milosti. Proto nezapomínejme každý den se podívat do kalendáře, který svatý slaví svůj svátek a při modlitbě se spojme s ním. Otec děkan také rozebral příběh z evangelia o ženě, která ve své nemoci tolik věřila Ježíšovi, že při dotyku jeho šatu se stal zázrak a ona se uzdravila. Co to muselo být za dotyk, že z Ježíše vyšla Boží moc, která ji uzdravila? Jakou my máme víru, touhu, zájem dotknout se Boha? Otec děkan  nás vyzval, abychom se při této mši svaté zkusili dotknout Ježíše od srdce k srdci, abychom se s Ním propojili a našli životní sílu v Nejsvětější Trojici.

V závěru mše svaté jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili svá srdce. Vše ukončilo slavnostní Te Deum a svátostné požehnání.
Otec Miroslav u vchodu společně s křížkem na čelo zval všechny na pohoštění do kulturního domu.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG