* Rekonstrukce kostela sv. Jáchyma v Kobylé a pozvání na děkovnou mši svatou celebrovanou naším otcem biskupem

Vydáno dne 24. 06. 2011

Kobyla1.jpgRekonstrukce kostela sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou: otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec nechal na své náklady /500.000,-Kč/ udělat odvodnění  zdiva zevnitř i zvenku kostela. Během dalších let zajistil novou podlahu a dvoje dveře v sákristii. V roce 2009 se pokračovalo interiérem kostela- doplnění omítek do cca 2 m a restaurování malby v presbytáři,  včetně  odkrytí původního iluzivního oltáře na zadní stěně. Vše přišlo na cca 1,4 mil,-Kč.Dotace byla od česko-německého  fondu budoucnosti 700.000,-Kč, od německých rodáků 100.000,-Kč, z Krajského úřadu 490.000,-Kč a 110.000,-Kč Biskupství ostravsko-opavské a farnost Kobylá nad Vidnavkou.

V roce 2011 byly provedeny práce na obnově krovů, střech, fasády, vč. oken, dveří. Celkové náklady 4.150.000,-Kč. Z toho Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství 3.685.500,-Kč Krajský úřad 350.000,-Kč, Biskupství 164.500,-Kč.

A protože víme, že každé dobré dílo, každá potřebná oprava a naše radost z ní je milostí od našeho Pána, proto právě Jemu chceme poděkovat ve mši svaté v  kostele sv. Jáchyma v Kobylé. Budeme děkovat za všechny opravy ve farnostech otce Miroslava: Velká Kraš: celková obnova kostelíka v Hukovicích; Vidnava: výmalba; Černá Voda: fasáda a statika kostela, nová střecha a nová věž; Bernartice: odvodnění, sákristie (boj s dřevomorkou) a Kobylá: celková rekonstrukce.

S touto radostí se chceme také podělit s naším otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, kterého otec děkan pozval jako hlavního celebranta naší děkovné mše svaté, která se bude konat v sobotu 13.8.2011 v 10:30 hodin v Kobylé. Srdečně vás tímto zveme, po mši svaté také na pohoštění do kulturního domu.  Zde klikni na plakátek..


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG