* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích 26.6.2011

Vydáno dne 28. 06. 2011

PetrPavel.JPG„Láska neumírá, má v sobě nesmrtelné jádro, které je od Boha.“

Pouť se konala  v neděli 26.6.2011 v 10:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích. Pozvání otce děkana přijal Mons. Anton Otte, rodák z Vidnavy, který byl hlavním celebrantem této slavnostní mše svaté ke cti sv. Petra a Pavla. Na pouť přijel také  P.Edward Henne ze sousedního Paczkowa, přítomen byl  pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek, který zajistil průběh celé poutě. Na varhany nás doprovázela Karolína Michálková,   pěkným zpěvem obohatil Dominik Michálek a děti z Bernartic. Sešli se nejen místní farníci, ale také z okolních obcí přijeli auty věřící a i díky nim byl kostel zaplněn.Homilie otce Antona zaujala, hovořil o lásce, o  křesťanovi- tedy o každém z nás, kteří se hlásíme ke Kristu. Podle naší lásky a skutků se pozná opravdový křesťan. Zmínil sv. Petra, který Ježíše celým srdcem miloval, ale poznal, co je selhání, zrada,  zbabělost, když Ježíše zapřel. Ale i selhání k lásce patří, i když nad ním pak pláčeme, zase se vracíme zpět. Láska neumírá, má v sobě nesmrtelné jádro, které je od Boha. Nejkrásnější co jsme schopni v tomto životě je milovat Boha, bližního, církev, manžela, manželku… Ať nás svatý Petr a Pavel v této lásce povzbuzují, abychom mohli také říct:“Pane, ty víš, že tě miluji!“

V závěru mše svaté jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu u výstavu Nejsvětější Svátosti a zasvětili Jemu svá srdce. Vše ukončilo slavnostní Te Deum a svátostné požehnání. Farníci z Bernartic pozvali všechny přítomné na pohoštění do obecního domečku, kde jsme si příjemně poseděli a popovídali.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG