* Otec biskup v Kobylé nad Vidnavkou

Vydáno dne 16. 08. 2011

biskup_pout.jpgV sobotu 13. 8. 2011 v 10:30 hodin navštívil farnost Kobylá nad Vidnavkou náš otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz, aby spolu s námi při mši svaté děkoval Bohu nejenom za opravy kostelů ve farnostech otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece. Velká Kraš: celková obnova kostelíka v Hukovicích v roce 1997; Vidnava: výmalba+omítky; Černá Voda: fasáda a statika kostela, nová střecha a nová věž; Bernartice: odvodnění, probíhající úpravy v sakristii, likvidace napadených lavic-boj s dřevomorkou a Kobylá: nová fasáda, nová střecha, zevnitř omítky, restaurování maleb v presbytáři-dříve otec Miroslav zafinancoval odvodnění kostela a novou dlažbu v sakristii.V kostele svatého Jáchyma se děkovné bohoslužby zúčastnili farníci, občané z Kobylé a  okolních vesnic, místní starostka i představitelé samospráv nejen z farností o. Miroslava. V úvodu mše svaté otec děkan za farnost přivítal otce biskupa a za obec Kobylou přivítala biskupa ostravsko-opavského paní starostka Milena Kamenná. Mons. František Václav Lobkowicz celebroval mši svatou spolu s o. děkanem, Mons. Antonem Otte, o. Jozefem Florkem a o. Piotrem Niewiadomskim.

V homilii zazněla řada myšlenek-např.: Když je opravený dům, víme, že v něm bydlí lidé, kteří se o něj starají.  Jsou domy, které mají vybitá okna, u kterých spadla střecha… i kostely, chrámy, kaple takové najdeme, jsou to mrtvé stavby. Opravený dům či chrám je signálem, svědectvím, že tady někdo bydlí a stará se. Kristus přebývá ve svatostánku a také ve společenství věřících. Spolu s ním tvoříme tajemné Tělo Kristovo. Chrámy vydrží díky lidskému úsilí a díky Božímu požehnání a za to děkujeme.  Je potřeba lidí, kteří přiloží ruku k dílu. Opravený chrám je také pro nás výzvou, abychom obnovovali chrámy svých srdcí, protože i v nás přebývá Bůh.

Po svatém přijímání zaznělo slavnostní Te Deum a v závěru mše svaté otec biskup poděkoval všem, kteří se na opravách podíleli prací, finančně, modlitbou… a také otci Mirkovi, který tyto farnosti spravuje a postupně zajišťuje jejich opravu.

Po mši svaté bylo pro všechny přítomné připraveno posezení s o.biskupem v kulturním domě. V sobotním evangeliu jsme slyšeli větu: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ Bylo dojemné vidět děti přítomné na pohoštění, jak se sbíhají okolo otce biskupa. Otec biskup s úsměvem děti k sobě přijal, s nimi se vyfotil a udělal jim tím velikou radost, na kterou nezapomenou.

Ani my nezapomeneme na toto setkání v Kobylé. Kde je  biskup, tam je církev, požehnání, plnost Ducha svatého a to jsme všichni vnímali. Děkujeme Bohu za opravy našich kostelů v celém Jesenickém děkanátě, za čistotu chrámů, svatostánků. Setkání proběhlo v rodinné atmosféře-bylo znát, že máme svého biskupa ze srdce rádi.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.