* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích

Vydáno dne 01. 07. 2012

bernartice_kostel.jpgV neděli 24. června 2012 v 9:15 hodin se konala pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích.  Slavnostní mši svatou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomen byl pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek. Setkali se nejen místní farníci, ale také z okolních obcí přijeli auty věřící a i díky nim byl kostel zaplněn. Na varhany nás doprovázela paní Marie Michálková. 


V homilii otec děkan přiblížil život sv. Petra a Pavla. Oba byli opřeni o Ježíše Krista, který jim dal správný směr jejich života.  I my se máme opřít o Boha a spolu s ním kráčet naším pozemským životem. 

V závěru mše svaté jsme se modlili litanie k Srdci Ježíšovu u Nejsvětější Svátosti a zasvětili svá srdce. Po požehnání všichni poutníci byli pozváni do obecního domečku, kde u kávy, minerálky a sladkostí si příjemně povídali.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG