* Otec děkan požehnal obnovený prapor hasičům při pouti v Kobylé

Vydáno dne 16. 07. 2012

Kobyla1.jpgObec i farnost Kobylá nad Vidnavkou po celý sobotní den 14.7.2012 prožívala oslavy 130. výročí sboru dobrovolných hasičů. Tento slavnostní den začal v 10:00 hodin v kostele sv. Jáchyma, kde se setkali věřící místní i z okolních vesnic, aby společně s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem poděkovali při poutní mši svaté Pánu Bohu za obětavé hasiče, za celou obec Kobylou i všechny přítomné poutníky. 


Hasiči ve slavnostních uniformách s prapory zaujali první místa v kostele, přítomna byla paní starostka obce Kobylá Zuzana Jochmannová, na varhany nás doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy. 

 V homilii otec děkan vzpomenul sv. Jáchyma a sv. Annu, kteří byli příkladnými rodiči Panny Marie. Vedli Marii k zodpovědnosti a vychovávali ji ve víře. Jsou naším vzorem. Otec děkan apeloval na všechny rodiče, aby věnovali a dávali dětem svůj čas. V dnešní uspěchané době se mnozí rodiče svým dětem nevěnují, netráví s nimi volné chvíle. A děti rodiče potřebují, od rodičů se učí žít, přebírají od nich vše dobré, příkladné… Prosme v modlitbách sv. Jáchyma, sv. Annu i Pannu Marii za naše rodiny, ať v nich vyrůstají muži a ženy věřící, charakterní, zodpovědní, pracovití, obětaví… Obětaví, jako např. hasiči, kteří dobrovolně pomáhají potřebným, zraněným…Hasí požáry, zasahují při autonehodách i v jiných nebezpečných podmínkách nasazují své životy pro druhé. Hasiči nejsou jen ti, kteří mají poslání pomáhat a zachraňovat, ale jsou to také muži, kteří mají osobní život, manželé, otcové, dědečkové… I za ně je potřeba volat ke sv. Jáchymovi, aby vše zvládli, jako on. 

Po kázání otec děkan slavnostně požehnal nově obnovený prapor hasičům. 

Po mši svaté se konal průvod na hřbitov, kde proběhlo uctění památky zesnulých hasičů. Nechyběla modlitba otce děkana a položení kytice k hlavnímu kříži. Setkání pak pokračovalo na místním hřišti pohárovou soutěží MH a volnou zábavou při bohatém občerstvení. V kulturním domě se také konala výstava požární ochrany „PO VČERA A DNES.“ Setkání mělo příjemnou atmosféru, prožili jsme hezký a požehnaný den.  Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : MG