* Hukovické hody 2012

Vydáno dne 17. 09. 2012

Hukovice.jpgObec Velká Kraš a Sbor dobrovolných hasičů pořádali v sobotu 15.9.2012 tradiční Hukovické hody. Začaly ve 14:00 hodin mší svatou v kostele Panny Marie ve Velké Kraši, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomna byla paní starostka Vlasta Kočí, zpěvem a hudbou nás provázel pan Josef Berčík.


V homilii otec děkan vzpomenul pouť tří národů na Mariahilf, která je mimořádná tím, že byly přivezeny z Polska ostatky bl. Jana Pavla II. Jejich přítomnost v našem děkanátu je požehnáním.  Otec děkan zmínil život bl. papeže, který se za všechny přimlouvá v nebi. I když mnozí z nás se nemohli účastnit mše svaté na Mariahilf, věříme, že bl. Jan Pavel je s námi, stačí k němu v modlitbě zavolat. Otec děkan také hovořil o Panně Marii Bolestné, která, když stála pod křížem, byla svěřena Janovi, apoštolovi. Přesto, že Jan nebyl její pokrevní syn a opačně Maria nebyla jeho pokrevní matka, přijali se jako vlastní. Otec děkan navázal na dnešní opuštěné staré lidi a malé děti, kteří nikoho nemají a čekají na „nepokrevní rodiče“, kteří by jim projevovali svou lásku, postarali se a přijali je za vlastní.  Kolik manželských párů je bezdětných a kolik dětí a starých lidí opuštěných? Můžeme trávit svůj čas bavením se, užíváním si nebo také obětováním, pomocí, přijetím, prací… „Kdo přijme jedno takové dítě, mne přijímá“ říká Pán Ježíš.

Po mši svaté nechyběl vzájemný křížek na čelo. Před kostelem jsme všichni ochutnali výborné makové koláčky. Hukovické hody pak pokračovaly soutěží družstev seniorů starších 40-ti let, byla zajištěna hudba duo Švábkovi i bohaté občerstvení.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text a foto: Marie G., foto : MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS