* Otec děkan na svátek svatého Václava požehnal nový pomník na městském hřbitově ve Vidnavě

Vydáno dne 01. 10. 2012

Vidnava_hrbitov.JPGNa svátek sv. Václava 28.9.2012 Město Vidnava prožilo radostný a slavnostní den. Od 9:30 hodin paní starostka Mgr. Eva Pavličíková přivítala na radnici Městského úřadu hosty z partnerských měst Neuburg, Otmuchów, Skoroszyce. Na tuto slavnost přijel probošt vyšehradský Msgr. Anton Otte, rodák z Vidnavy, nechyběla paní starostka z Velké Kraše Vlasta Kočí, starosta ze Skorošic František Kadlec. Pozvání přijal také náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec s farníky. Paní starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na obnově hřbitova, zámeckého parku i náměstí Města Vidnavy. 


Všem přítomným představila novou Vidnavskou vlajku-zelenobílou se znakem vrby. Po slavnostním přípitku se starostové z okolních obcí a všichni zahraniční hosté s občany Vidnavy přesunuli průvodem spolu s o. děkanem na místní hřbitov, kde se konal pietní akt odhalení nového pomníku a následné žehnání. 


Otec děkan v promluvě okomentoval nápisy vytesané na pomníku: Lidská práva jsou nedotknutelná- pochovaným na tomto hřbitově, kteří zde ale již nemají pomník-věčné světlo, ať jim svítí. U první věty vyzdvihl, že lidé mají nejen práva, ale také zodpovědnost a povinnosti. V druhé větě vzpomenul tisíciletí historie našich předků, kteří už pomníky nemají, ale díky kterým, my žijeme. U třetí věty zdůraznil, že sice stojíme na hřbitově, jsme pozůstalí, ale život pokračuje dál i po smrti.  Pak jsme se společně česko–německo-polsky modlili a otec děkan pomník požehnal. Msgr. Anton Otte následně požehnal nový zvon, který byl ihned zavěšen na pomník. Nechybělo první zazvonění, pokládání věnců, promluvy starostů, děkování, fotografování… 


Slavnosti našeho Města pak pokračovaly ve 14:00 hodin setkáním u Kamene smíření, kde se konalo sázení vrby, která je symbolem Vidnavy. Ve 14:30 hodin byl otevřen obnovený zámecký park, který se nachází u Základní umělecké školy hned u fary a kostela sv. Kateřiny. Následoval koncert v ZUŠ K. Ditterse. Slavnost byla ukončena společnou česko-německou mši svatou v kostele sv. Kateřiny, kterou v 18:00 hodin celebroval rodák z Vidnavy Msgr. Anton Otte. Zpívalo se česky a německy, některým přítomným se vraceli i bolestné vzpomínky na dávno minulá válečná léta a na již odpuštěné křivdy. Mši svatou provázeli hrou i zpěvem učitelé z Umělecké školy. Závěr mše svaté patřil sv. Václavovi, vévodovi naší České Země, u kterého jsme si písní vyprošovali Boží požehnání, odpuštění a vzájemnou spolupráci mezi námi lidmi. 


Tento den byl požehnaný, sluncem provoněný, díky Bohu za každé dobré dílo, které se podaří a přináší lidem radost!  


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS