* Charitní rada na faře ve Vidnavě

Vydáno dne 20. 11. 2012

Charita.jpgV pátek 16. listopadu proběhlo na faře ve Vidnavě setkání ředitelky Charity Javorník a členů nově jmenované Rady, která je jejím poradním orgánem. Na začátku schůzky promluvil otec Miroslav Kadlec a připomněl nám nedělní čtení o vdovách, které obě darovaly „vše“, co měly. Umíme i my tak důvěřovat Bohu a pomoci ze svého nedostatku?


Poté ředitelka Charity Helena Paschkeová předala nové jmenovací dekrety. Členy Rady tak po další dva roky (do června 2014) budou P. Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Jan Rotter, Ing. Milan Uhlíř a nově byl jmenován Ing. Petr Dvořák a Ing. Milena Novotná. 

Dále pak byly na programu finanční a provozní záležitosti. Ředitelka seznámila přítomné s finanční situací Charity Javorník do konce roku a předložila všem členům rozpočty jednotlivých služeb na rok 2013. 

Informovala také o otevření Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě, který bude určen pro osoby se stařeckou demencí od 60 let věku. V současné době probíhá výběrové řízení na vedoucí této služby.  

Dalším bodem programu byla Tříkrálová sbírka, kterou bude zajišťovat pracovník Charity Javorník pan Kamil Novotný a s organizací mu bude pomáhat František Uhlíř. Záměr pro rok 2013 je ve fázi schvalování. 

Krátce se hovořilo také o novém strategickém plánu Charity Javorník, jehož součástí je mimo jiné věnovat se v příštích letech více zaměstnancům, jejich motivaci a vzdělávání, a zavádění kodexu Charity ČR do firemní kultury organizace.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a děkujeme otci děkanovi za vlídné přijetí na faře. 


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: H.Paschkeová, foto: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS