* Vernisáž Matky Vojtěchy putuje dál

Vydáno dne 08. 04. 2013

V pátek 5.4.2013 přijely do Vidnavy sestra boromejka SM. Angela a paní Marie Veithová, aby převzaly vernisáž Matky Vojtěchy a odvezly ji do Arcibiskupského paláce v Olomouci.  Společně jsme naložili do auta patnáct panelů i se stojany a v tichosti se s touto výstavou rozloučili. Byla velikým přínosem nejen pro naši farnost, ale i pro děkanát. Matka Vojtěcha v nás zanechala stopu Boží lásky a milosrdenství, které předávala svým životem, slovy i skutky. Jsme vděční sestrám boromejkám, že jsme se mohli prostřednictvím vernisáže seznámit s touto významnou řeholnicí. Je pro nás milostí, že v pozemském putování sloužila Bohu i v naší farnosti, díky tomu tak máme Vidnavskou přímluvkyni.


Ráda bych poděkovala sestrám boromejkám, které nás na faře v rámci výstavy navštívily. Jejich přítomnost je vždy obohacující a povzbuzující. Zvláště mé osobní setkání po 23 letech  v pátek 5.4.2013 se sestrou Angelou na mě velmi zapůsobilo. Když mi v roce 1990 bylo 12 let, byla jsem i s bratrem Martinem na duchovním setkání v Ludgeřovicích, kde nás doprovázela také SM. Angela. Z týdenního setkání si pamatuji právě na ni, byla neobyčejná, vyzařovala z ní láska ke Kristu a svými skutky mu sloužila celým srdcem. Když jsme odjížděli domů, napsala mi na památku slova, která mě provázela a provází dodnes: „Bůh je Láska, společně s Ním miluj a objímej svět, se všemi, s kterými se setkáš. V lásce nalezneš pramen a zdroj hlubokého štěstí…“  A já jí tato slova po 23 letech připomněla, obě nás to velmi dojalo, poděkovaly jsme Pánu Ježíši za naše setkání a společně zavzpomínaly. Její služba pro „Krále“ je stále radostná a obětavá. Díky Bohu! 

Vernisáž s názvem „Matka Vojtěcha-služebnice Boží- statečný svědek víry“ navštívilo mnoho lidí, včetně kněží. Někteří zapsali své dojmy a postřehy do děkovné knihy. Obrázky i s novénou lidé předávali nebo posílali také svým známým, kteří osobně nemohli přijet. A jaké bylo poslední slovo Matky Vojtěchy vytažené z košíku pro nás všechny? „Služme Pánu s radostí! A s opravdovostí! Věrně a oddaně! V jakýchkoli podmínkách.“


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS