* Svátost nemocných ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 10. 04. 2013

Na druhou neděli velikonoční, kdy slavíme Boží milosrdenství, otec  děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec ve svých šesti farnostech (Vidnava, Kobylá, Bernartice, Černá Voda, Žulová, Vápenná) udělil při mši svaté nemocným a starým lidem svátost pomazání nemocných. Pomazal posvěceným olejem nemocného na čele a řekl: „Skrze toto svaté pomazání, ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého.“ Nemocný odpověděl „Amen“ a otec děkan pokračoval pomazáním na dlaních: „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.“


V homilii nám otec děkan vysvětlil, že tato svátost dává nemocnému útěchu, sílu, spojuje člověka s Ježíšovým utrpením, uzdravuje. Tak jako vzkříšený Pán Ježíš přišel skrze zavřené dveře mezi své učedníky a přinesl jim pokoj, tak také k nemocnému, starému člověku přichází Pán Ježíš a skrze tuto svátost dává vnitřní sílu, zbavuje strachu, posiluje odvahu, odpouští hříchy. Bylo pěkné, když otec děkan Boží milosrdenství přirovnal ke slunci, které prozařuje naše srdce, v tu chvíli pociťujeme v sobě vnitřní pokoj, Ježíšův pokoj, který je nádherný. A když ještě k tomu svítí slunce na obloze, připadáme si jako v nebi. Jen dořekl tato slova, zasvítilo na něj skrze kostelní okno slunce a ozářilo ho. I toto bylo pro nás znamením a ve svém srdci jsme chválili, oslavovali Boha, protože nám žehná a dává milosrdenství, které trvá na věky.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS