* Pouť u sv. Jáchyma v Kobylé

Vydáno dne 29. 07. 2013

Nedělní dopoledne 28.7.2013 jsme prožili se sv. Jáchymem a sv. Annou v Kobylé. Za velmi krásného, slunečního, žhavého dne, jsme se v 9:30 hodin setkali spolu s naším otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem na pouti, při které jsme pamatovali zvláště na všechny rodiny, seniory, nemocné lidi i na obec Kobylou. Přítomna byla místní paní starostka paní Zuzana Jochmannová, na varhany nás doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy.


V homilii se otec děkan zamýšlel nad časovou linií. Mnozí z nás rádi vcházíme do minulosti, často se ocitáme v budoucnosti a přítomnost? Tu někdy necháváme spát. A přitom žijeme tady a teď. Právě v této chvíli, kdy pracujeme, pomáháme, modlíme se, povzbuzujeme, děláme to, co dělat máme, tehdy žijeme svůj život. Přítomnost každého dne a činnost v něm je pro nás velmi důležitá, protože ovlivňuje naši budoucnost. Z budoucího nebe máme čerpat sílu pro přítomnost a stejně tak má být minulost povzbuzením či varováním pro tuto chvíli. Nesmíme se proto zastavit a stále na něco, někoho čekat, nebo v myšlenkách jen vzpomínat a žít v imaginárním světě. Je potřeba se vzchopit a uvědomit si, že každý den mi Pán Bůh dává čas, který mám plnohodnotně využít a prožít stejně tak, jako sv. Jáchym a sv. Anna. Vždyť i v modlitbě Zdrávas Maria milosti plná Pán s tebou….. máme slovo NYNÍ… I Panna Maria, která je pomocnicí všech křesťanů, se za nás přimlouvá nyní, teď, v tomto okamžiku. 

U svatého přijímání schola z Vidnavy zazpívala píseň „Den, jak den, toužím jít za tebou…“ Následoval Výstav Nejsvětější svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Vše ukončilo slavnostní Te Deum. 

Farníci z Kobylé pak všechny přítomné pozvali do kulturního domu na bohaté pohoštění, kde jsme poseděli a příjemně si povídali u kávy, čaje, minerálky a sladkostí.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.