* Hukovické hody 2013

Vydáno dne 20. 09. 2013

Tradiční Hukovické hody začaly v sobotu 14.9.2013 mší svatou v místním kostele Panny Marie. Tato mše svatá byla zcela výjimečná, neboť jsme nepřišli jen slavit, ale především Bohu děkovat. Každý přicházející si mohl všimnout nových omítek v kostele, čerstvé výmalby, doplněné dlažby v podlaze, natřených dveří, mříží, umytých oken… Zkrátka toto duchovní místo prošlo rekonstrukcí, kterou zajistila obec Velká Kraš. A nejen radost paní starostky Vlasty Kočí byla znát, ale úsměv na rtech s vděčností provázel každého z nás.


Děkovnou poutní mši svatou ke cti Panny Marie a poděkování za opravy kostela celebroval od 14:00 hodin otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, hudbou a zpěvem nás doprovázel pan Ing. Josef Berčík. 

V homilii otce děkana zaznělo nosné téma z prvního čtení. Izraelité na poušti reptali a situace se ještě zhoršila. Objevili se jedovatí hadi. I my, když nejsme spokojení se svým životem, tak se cosi jedovatého usídlí v našich srdcích. Otec děkan vyzvedl přímluvu Mojžíše a následné Boží odpuštění…

Zajímavým dárkem překvapila paní starostka otce Miroslava. Předala mu koláčky a z obecní zahrádky košík plný čerstvé zeleniny. O to víc si otec děkan této pozornosti vážil, vždyť každý ví, co obnáší pěstování zeleniny od sázení, zalévání, hnojení…

Hukovické hody, které zajišťuje sbor dobrovolných hasičů a obec Velká Kraš, po mši svaté pokračovaly hasičskou soutěží seniorů, vystoupením sboru Zpěvačky z Polska a také nechyběla taneční zábava. Pro všechny bylo zajištěné bohaté občerstvení.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Marie G., foto: M.Randus
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS