* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích

Vydáno dne 04. 07. 2014

V neděli 29.6.2014 slaví svátek všichni Petrové a Pavlové. Ne jinak je tomu v církevním kalendáři, proto jsme se sešli na slavnostní poutní mši svaté v Bernarticích. Místní farní kostel je zasvěcen právě těmto dvěma světcům. Mši svatou celebroval bílovodský pan farář P. Mgr. Jozef Florek, který v úvodu přivítal všechny poutníky. Sešli se tu věřící z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších farností nejen našeho děkanátu a z Polska.


Mše svatá byla sloužena za všechny přítomné a také za otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, za jeho zdraví. 

V kázání nás otec Jozef přenesl slovně do Zeleného čtvrtku, kde Petr třikrát zapřel Pána Ježíše. A nyní se jej Ježíš ptá, zda jej miluje a ustanovuje ho hlavou církve na zemi. Ježíš je Bůh, nezlobí se, On je Láska. Ví, že žádný člověk není dokonalý a každou chvílí se nás ptá stejně jako Petra: „Miluješ mě?“ Jakou mu dám odpověď? „Ano Pane.“ Pak můžeme slyšet z jeho úst: „Tak mě následuj …“ 

Po závěrečné modlitbě otec Jozef vystavil Nejsvětější svátost oltářní a pomodlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. Následovalo svátostné požehnání.

Po mši svaté byli všichni poutníci, tak jako již každý rok, pozváni do „obecního domečku“, kde bylo pro ně připraveno pohoštění. Poděkování patří rodině Michálkové za průběh a organizaci celé poutě.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG