* Poutní mše svatá v Kobylé

Vydáno dne 30. 07. 2014

V neděli 27. července 2014  jsme ve farnosti Kobylá nad Vidnavkou slavili pouť ke sv. Jáchymovi a Anně. Setkali se nejen místní farníci, ale také přijeli věřící z Vidnavy, Černé Vody a Bernartic. Krásným obohacením a radostí pro nás byly malé děti, které svou upřímností a bezprostředností s námi prožívaly tento slavnostní okamžik slavení eucharistie. Přítomna byla místní paní starostka Zuzana Jochmanová, pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek, na varhany nás doprovázela varhanice Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy.


Slavnostní písní „Ejhle oltář Hospodinův září“ začala v 10:00 hodin mše svatá, kterou celebroval farní vikář z Vidnavy P. Mgr. Marcin Slawicki. Farníci mši svatou obětovali za našeho otce děkana, s prosbou o uzdravení a také jsme pamatovali na všechny přítomné věřící živé i zesnulé.

V homilii otec Marcin připomněl plnomocné odpustky, které získáváme na přímluvu svatých patronů. Hovořil o nebeském království a zvláště vyzdvihl Krista, perlu našeho života, kterou máme chránit, abychom ji nikdy neztratili. V prvním čtení jsme slyšeli o Šalamounovi, který neprosil Boha o dlouhý věk ani o bohatství, ale toužil po chápavém srdci, po rozlišování dobra a zla. I nás svědomí upozorňuje, co je dobré a co zlé. Sv. Pavel nám říká, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, jsme předurčeni, abychom byli ve shodě s obrazem Božího Syna. „Proto nechejme Boha působit v našem životě, nebuďme připoutáni k hříchu a přijímejme Tělo Kristovo, které je milostí a posilou pro náš život“, vyzval nás otec Marcin.

Svaté přijímání bylo podáváno pod obojí způsobou. Při něm zazněla píseň Vděčnosti v podání scholy z Vidnavy.

Následoval výstav Nejsvětější svátosti, modlitba litanií k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Vše bylo zakončeno slavnostním Te Deum. 

Farníci pak otce Marcina a všechny přítomné pozvali do kulturního sálu na pohoštění, u kterého si všichni příjemně povídali. Ochutnali jsme koláčky i jiné dobroty připravené našimi farníky, nechyběla káva, čaj a minerálka.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.