* 30.11.1965 Přání otce biskupa

Vydáno dne 30. 11. 2015

Otec Miroslav měl roky života 11 farností v děkanátu Jeseník. Ještě více let 8 farností. My jeho farníci jsme si ani neuvědomovali roky, které otec Miroslav strávil v Litoměřicích, Praze, Brně, na jihu Polska, na severu Polska, na jižní i severní Moravě. Nějak nám nedocházelo, do kolika osudů lidí náš otec zasáhl. Teprve v těchto týdnech, díky desítkám přání, která přišla poštou a mnohem více emailů, si uvědomujeme, koho vlastně ve farnosti máme.


Netuším, kam všude otce pozvali, ale vím, že po celé republice objednali Mirkovi známí někde menší sál, někde větší. Nechybělo setkání v rodišti, s bývalými farníky, s příbuznými, se spolužáky. Kdo nemohl na oslavu v sobotu ve Vidnavě, přijel osobně autem, aby s otcem strávil par desítek minut. V kanceláři mi mnozí vyprávěli o pomoci, kterou jim otec poskytl. O své vděčnosti a úctě, kterou k němu mají. Prostě stále přijíždějí na faru ti, kteří otce rádi mají. Když otec odjížděl z Vidnavy, řekl nám s úsměvem: „Dá-li Pán Bůh tak se z oslav živý a zdravý vrátím. Ale kdo ví…“ Dnes je 30. listopad, otec slaví…A jak nás vždy učil, jediné důležité je, aby spokojení s ním byli andělé, Panna Maria, svatí, Bůh sám a jeho maminka…

Ráda bych zmínila přání našeho otce biskupa. Nejen, že otci děkanovi blahopřál telefonicky, ale také zaslal na faru narozeninové přání, které potěšilo oslavence a povzbudilo i nás farníky. Mnozí prosili o kopii přání, aby jej mohli přečíst svým známým. S dovolením otce Miroslava přání uveřejňujeme: přání o. biskupa-klikni 

Otče děkane,

také my zaměstnanci děkanátu Jeseník chceme vyjádřit vděčnost Pánu Bohu za Vás. Ne každý může s čistým srdcem říci, že má „dobrého šéfa“. Naučil jste nás pracovat samostatně, zodpovědně. Na vše pečlivě dohlížíte, o každé maličkosti víte. Za všechny ty roky se zvládlo tolik prací na faře i v kostelích, že už ani naše paměť či kronika nestačí vše zaznamenávat a jak říkáme, stále není a nebude konec :- ). Vždy, když se dobré dílo dokoná, máte radost stejně jako my. Zvláště dnešní den děkujeme Panně Marii v růžencích za Vás a vyprošujeme, aby všichni v nebi měli radost z Vaší práce na vinici Boží, kde pracujete vytrvale s vírou, nadějí a láskou. Ať Vám Pán žehná a Panna Maria chrání.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS