* Otec děkan navštívil kněze při vizitacích

Vydáno dne 18. 12. 2015

Od října letošního roku do prosince 2015 probíhaly v našem děkanátu Jeseník vizitace všech farností a předávky farností Skorošice a Travná. Otec děkan všechny kněze navštívil na jednotlivých farách. Kromě administrativy s kněžími strávil příjemný čas v rozhovoru. S některými až do pozdních odpoledních hodin. Nechyběla návštěva kostelů i společná modlitba před svatostánkem. Otec Miroslav každému knězi udělil kněžské požehnání a v našem vidnavském kostele své spolubratry vložil do mše svaté.
 
Na otázku, co bylo při vizitaci pro otce děkana nejdůležitější, odpověděl: "Aby kněz svým farníkům nepředával věci pozemské, ale Narozeného Krista." A za takové kněze děkujeme a našemu děkanátu vyprošujeme. 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.