* Ohlédnutí za vánoční dobou

Vydáno dne 11. 01. 2016

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 ve Vidnavě jsme při třech hodinách pro Pána před Nejsvětější svátostí setrvali v modlitbě. Svátost smíření neprobíhala jsem v předvánoční dobu, ale protože otec děkan je široko daleko oblíbeným zpovědníkem tak zpovídá doslova každý den dopoledne, odpoledne i večer. Objednáni jsou kajícníci nejen z okresu Jeseník, ale z Moravy i z Čech na měsíce dopředu.


Otec Miroslav navštívil dva charitní domovy Pokojného stáří i sv. Anežky ve Vidnavě a dva domovy důchodců v Kobylé, odsloužil mše svaté, udělil svátost nemocných a vyzpovídal kajícníky. Na Štědrý den jsme dopoledne tradičně otevřeli kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě. Přicházeli místní občané i farníci k našemu Betlému, kde si mohli zapálit svíci od Betlémského světla. Také si prohlédli vystavené betlémy od žáků ZUŠ Vidnava a od paní učitelky Heleny Markové. Během prohlídky zněly koledy v podání naší schóly. Lidé si s námi mohli zazpívat, potěšené byly i děti, které přišly za námi k varhanům. Z kostela jsme zavítali na náměstí, kde se konal vánoční program. Nechyběla návštěva hřbitova, pamatovali jsme v modlitbě na všechny zesnulé a zapálili na hrobech svíce od Betlémského světla.

Půlnoční mše svatá v Černé Vodě nenechala nikoho spát. Kostelem zněly koledy, rozzářené stromečky potěšily malé i velké, otec Miroslav při homilii nechal všech přítomných 110 návštěvníků nahlédnout do života našeho Spasitele Ježíše Krista. Dodal naději, předal víru a lásku od Betlémského Dítěte. Po mši svaté místní pan starosta všechny pozval na horký punč s přáním hezkých vánočních svátků. A to už za chviličku začínala půlnoční mše v Kobylé. 

V Bernarticích se v pátek 18. 12. 2015 v 17:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla konalo tradiční vánoční zpívání. Vystoupily děti ZŠ a MŠ z Bernartic a další. Nechyběla půlnoční mše svatá a také na sv. Štěpána Živý Betlém. Zahájení se konalo v 16:45 hodin na návsi a poté se účastníci přesunuli průvodem k průčelí kostela, kde proběhl hlavní program „Živý Betlém“ a „Koledování“. Na zahřátí byly pro všechny připraveny teplé nápoje. 

V pondělí 28. 12. 2015 se opět zaplnil kostel Panny Marie v Černé Vodě. Konal se vánoční koncert pěveckého ženského sboru Bělá pod Pradědem. „Koncert nádherný“ jak okomentovala nejen jedna farnice.

Ne každý z nás prožil krásné svátky vánoční. Otec Miroslav o vánocích sloužil mši svatou za Petru, která se v říjnu 2015 vdávala a 21. 12. 2015 umřela na rakovinu. U jesliček jsme svěřovali nemocné, trpící, opuštěné lidi. Otec Miroslav také mnohé z nich navštívil. Na Silvestra jsme při mši svaté děkovali za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání a milosrdenství pro rok 2016. Ať nám všem Hospodin žehná, dává potřebné milosti a sílu konat jen to dobré, milosrdné, láskyplné…

Na Slavnost Zjevení Páně otec děkan požehnal nejen vodu a vykropil kostely. Od toho dne začal navštěvovat všechny své farníky a všude přinášel požehnání. O požehnání domů, zahrad atd. má zájem také řada občanů, kteří sice do kostela nechodí, ale doma se modlí. Otec děkan si tato setkání pochvaluje, děkuje za ně Bohu a velmi si jich váží. Zvláště setkání na pokojíčcích s těmi, kteří svůj život prožívají ve čtyřech domovech pro seniory.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS