* I naše farnost Vidnava se připojila k iniciativě papeže Františka 24 hodin pro Pána

Vydáno dne 07. 03. 2016

„Láska vítězí, láska Nejsvětějšího Srdce přináší nejčistší radosti“

V Pátek 4.3.2016 jsme se od 15:00 hodin modlili v kostele sv. Kateřiny u výstavu Nejsvětější svátosti. V tichosti jsme klečeli u Ježíšových nohou a s vděčností děkovali. Vždyť je tomu rok, co se v naší farnosti ve Vidnavě konají každý měsíc Tři hodiny pro Pána, které otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec vyhlásil díky této papežově iniciativě v březnu 2015. Smíme prohlubovat úctu k Srdci Ježíšovu, vyprošovat odpuštění hříchů našich i celého světa, prosit o Boží milosrdenství, odpočinout si, nabrat sílu, naslouchat Božímu slovu.


Sv. Markéta Alacoque říká: „Proč se bojíte vejíti do Nejsvětějšího Srdce, když Vás zve, abyste v něm spočinuli? U trůnu milosrdenství nalézají právě ti nejbídnějšího nejlepšího přijetí, jen když plni milující lítosti zjeví propast své bídy. A jsme-li zbabělí, nečistí a chladní, musíme se očistit v žáru Božského Srdce jako zlato ve výhni.“ Vždy máme možnost přijmout svátost smíření u otce Miroslava. I tento březnový pátek se celé odpoledne věnoval kajícníkům. 

Pána Ježíše jsme uctívali při adoraci i při křížové cestě, kterou jsme s farníky procházeli. V 16:00 hodin se konala mše svatá, při které otec děkan děkoval za 40 let manželství Josefa a Jaroslavy Kubáňových. Pan Josef je naším věrným varhaníkem. V homilii otec Miroslav vysvětlil a připomenul slib manželů, hovořil o rodičovství, o lásce k Bohu a k bližnímu svému. 

Po mši svaté se dvířka svatostánku opět otevřela, modlili jsme se litanie, zasvětili svá srdce, přijali svátostné požehnání a až do 18:00 hodin jsme zpěvem vzdávali úctu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, aby dalo všem okusit Boží milosrdenství a vzalo každého do příbytku Srdce svého.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS