* Otec děkan nám předal osobní knížky Eucharistické hodiny

Vydáno dne 13. 03. 2016

Otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec přivezl ze schůze děkanů z Ostravy osobní knížky Eucharistické hodiny, které rozdal sedmi svým přihlášeným farníkům. Způsobil všem nesmírnou radost. Jsme vděční, že můžeme patřit do duchovního společenství adorátorů naší diecéze ostravsko-opavské. Hned v úvodu knížky je zapsáno naše jméno a pod ním osobní podpis otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, který duchovní společenství založil. Každý člen po obdržení této knížečky prolistoval každou stránku.


Najdeme v ní například chvíle před Nejsvětější Svátostí, adoraci podle sv. Jana Maria Vianneye, vánoční adoraci, adoraci manželů, adoraci se svatou sestrou Faustynou, modlitby papeže Benedikta XVI. i různých papežů. Zaujaly také litanie k Nejsvětější svátosti oltářní, které jsme zařadili k denním modlitbám. Členové tohoto společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně jednou za měsíc. Budeme se snažit růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem, těšit se na důvěrné chvíle s ním při modlitbě, myslet na něj budeme i přes den při své práci. Členové se snaží pomáhat potřebným ve své farnosti, ale i doma péči o své blízké, nemocné. Nesmíme zapomenout také na pomoc při úklidu kostelů, o které se staráme rádi. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) můžeme získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud jsme v milosti posvěcující, byli jsme ten den u sv. přijímání, alespoň v té chvíli nemáme zálibu v žádném hříchu a přidáme modlitbu na úmysl Svatého Otce. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku z domova nebo ze svého lůžka. Začátkem každého měsíce je za členy sloužena mše svatá. No není to úžasná milost pro každého z nás? 

Jak někteří nepřihlášení farníci viděli po mši svaté naše osobní knížky a znovu si poslechli podmínky přijetí, již se hlásí také :- ). Dokonce i tři nemocné farnice, které na mši svatou nemohou přicházet. Jsou ale velmi rády, že se smí připojit k našemu duchovnímu společenství a získávat milosti i z domova. Děkujeme otci Miroslavovi, že nás vybídl, vše vysvětlil a přihlásil i sám sebe. I on ve svých mších bude pamatovat na toto duchovní společenství adorátorů. Chcete-li se přihlásit i Vy, napište nám, rádi za Vás přihlášku vyplníme a vše vysvětlíme marie@ruzenec.cz


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS