* Noc kostelů ve dnech víry ve Vidnavě. Noc kostelů nejen v noci.

Vydáno dne 12. 06. 2016

noc_kostelu_11.jpgVe spolupráci naší farnosti, Města Vidnavy, ZUŠ K. Ditterse a Charity Javorník se v pátek 10.6.2016 ve dnech víry konala Noc kostelů a galerií ve Vidnavě. V dopoledních hodinách kostel sv. Kateřiny a sv. Františka navštívilo 100 dětí z místní základní školy i klienti z charity. Jednotlivé třídy provázel kostelem sv. Kateřiny pastorační asistent Martin a kostelem sv. Františka paní Annelies. Žáci se seznámili s historií, zaujala stará zpovědnice, kazatelna i socha sv. Floriána, u které se fotily především děti navštěvující kroužek mladých hasičů. Děti si vyzkoušely hrát na varhany, a protože někteří malí návštěvníci byli zvídaví a všimli si Martina, jak se při odchodu z kostela žehná svěcenou vodou, naučili se i znamení kříže.


Odpoledne následovala duchovní část Noci kostelů a to tříhodinová modlitba u výstavu Nejsvětější svátosti „Tři hodiny pro Pána“ spojená se mší svatou, kterou celebroval v 16:00 hodin otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Mše svatá byla obětována na poděkování za 20 let naší ostravsko-opavské diecéze. V homilii otec Miroslav mluvil o daru víry, za kterou je potřeba prosit právě při Noci kostelů. „Kdyby jen jeden z množství přicházejících zakusil Boží dotek, je to veliká milost“, řekl otec děkan.

A brány kostelů i našich srdcí byly otevřeny pro všech 350 návštěvníků, kteří od 19:00 do 23:00 hod. procházeli šest zajímavých míst ve Vidnavě. V kostele sv. Kateřiny zaujala vyhlídka z věže, historické hodiny a nový zvon sv. Jany z Arku. Mnozí ocenili popisek u každé sochy, oltáře či obrazu. Nechyběla informační tabule o naší ostravsko-opavské diecézi, životopis otce biskupa, dny víry a vše o naší vidnavské farnosti včetně životopisu otce děkana. Pro každého jsme připravili Boží slovo na cestu o milosrdenství, rozdávali kartičku s obrázkem našeho kostela s textem o historii, poutnický pas a sirky s logem Noci kostelů. Po celou dobu jsme s panem Kubáněm hráli a zpívali duchovní písně za doprovodu varhan, kytary i flétny. Podařilo se zapojit do zpěvu i děti s dospělými, což nás velmi potěšilo. Od pana Macháčka z Jesenického týdeníku jsme se dozvěděli, že mezi příchozími nechyběl většině veřejnosti naprosto utajený slavný anglický spisovatel Jim Parton, který žije v nedalekých Piotrowicích Niských. 

V kostele sv. Františka se přítomní seznámili s historií, ochutnali odřezky z výroby hostií, odnášeli si kartičku s obrázkem kostela s textem o historii, zaujaly varhany, které jsou jednomanuálové, bez pohonu elektrické energie. Lidé se zaposlouchali do varhanních skladeb. Také byla možnost pro ty, co umí hrát na klavír, zahrát si na tento krásný starý nástroj nebo si vyzkoušet tzv. šlapání měchů. Návštěvníci si prohlédli výstavku církevních předmětů, stavebních plánů, líbilo se i liturgické oblečení.

V charitním domově AVE mohli návštěvníci vidět kamenné sklepení bývalého městského soudu a jeho historické klenby. Nechyběly koláčky pro každého poutníka. V charitním domově sv. Hedviky byly vystaveny bible a svaté obrázky, přítomní si mohli vyzkoušet paměťové testy, kvízy nebo se mohli naučit, jak vyrobit košík z papírových ruliček či podívat se na obsluhu tkalcovského stavu.

Návštěva muzea zaujala expozicí osídlování Vidnavska, historií, zoologií, ukázkou černé středověké kuchyně i přehledem významných osobností Vidnavy i okolí.

V místech bývalé Jednoty se nacházela výstava fotografií Jiřího Koise a Kamila Filgase s názvem "Vision".

Posledním místem, které bylo možné navštívit, byla galerie ZUŠ K. Ditterse. V jedné z věží krásných zámeckých prostor byla instalována výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ.  Zaujaly kresby kostelů očima dětí. Ve druhé věži bylo připraveno občerstvení, které příchozím nabízely dvě bílé paní. 

Máme radost, že naše dva kostely navštívilo celkem 450 lidí. Otec děkan ocenil dobrou spolupráci s Městským úřadem, Základní školou, Základní uměleckou školou, Charitou ve Vidnavě, s místními občany. Noc kostelů je toho důkazem. "Všechny tyto aktivity proměňují věřící i nevěřící ve Vidnavě v jedno rodinné společenství", doplnil otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text_ Marie G., foto: MG