* 750 let obce Kobylá

Vydáno dne 26. 07. 2016

kobyla1.jpg750 let od první písemné zmínky jsme si o obci 23. července 2016 připomenuli v Kobylé nad Vidnavkou. Oslavy byly spojené s tradiční poutí ke svatému Jáchymovi. Slavnostní mši svatou, která začala v 11:30 hodin, celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomna byla starostka obce Zuzana Jochmannová a místostarostka Zdeňka Herzigová, která přinesla před oltář za obec Kobylou kytici bílých lilií. Na varhany doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy. Mše svatá byla obětována za obec i farnost Kobylou, za všechny živé i zesnulé občany.


Mile nás svou návštěvou překvapil baron a baronka Karl a Adele von Skal, bývalí majitelé, kteří kdysi žili na zámku, dnes v bývalém domově důchodců a mají i rodinnou hrobku na místním hřbitově. Zaujali místa v první lavici. Přenesli nás v myšlenkách do dřívější doby, vždyť i oni tolik přispěli k rozvoji obce i kostela sv. Jáchyma. 

V evangeliu zaznělo: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ Při homilii otce Miroslava jsme se zamýšleli sami nad sebou a zpytovali svědomí, kdy jsme naposledy tloukli, prosili, hledali a nalézali… Jestli nepřestáváme žít či se z nás nevytratila jiskra života. „Čas od času poprosíme, ale je potřeba prosit stále, ono pak nedojde k tomu něčemu, když budu neustále volat k Bohu s prosbou o dar manželství, rodičovství, kněžství…“ zdůraznil otec děkan, který také promluvil o nářku nad Sodomou a Gomorou z prvního čtení. „Buď k Bohu stoupá nářek, nebo vystupuje prosba či vděčnost za obec, farnost, manžela, manželku, děti…Boží spravedlnost se pak proměňuje v Boží milosrdenství. A otec děkan pokračoval: „Kdy jsme Boha prosili, umlouvali za rodinu, stačí jeden, který bude v neustálém spojení s Božím světem. Najde se alespoň jeden Abraham za dalších 750 let v Kobylé, přijdou lidé, kteří se budou rozdávat, obětovat a každý den prosit, volat a tlouci?“ Vnímali jsme velikou touhu být mezi nimi i my všichni, naše generace, teď v přítomnosti. Kéž by z každého z nás vyzařovala touha oslovovat a oslavovat Boha. Kéž bychom u jeho nohou neustále sedávali.

U výstavu Nejsvětější svátosti jsme zasvětili svá srdce Srdci Ježíšovu a přijali svátostné požehnání.

Oslavy pak pokračovaly na místním hřišti, kde se konalo slavnostní zahájení. Baron s baronkou se všem přítomným představili a úsměvně zhodnotili obec Kobylou v minulosti a nyní v přítomnosti. Po 13:00 hodině fotbalisté sehráli fotbal, nechybělo divadélko malé Bo pro děti, soutěže o ceny a ohňostroj. K poslechu a k tanci hrál pan Švábek, lidé si pochutnali na koláčcích, koláčích a dalších dobrotách. Paní starostka poděkovala všem, kteří se na přípravě slavnosti podíleli.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.