* Pouť ke sv. Jáchymovi s Pannou Marií Fatimskou v Kobylé

Vydáno dne 25. 07. 2017

kobyla1.jpg„Buďme šťastní“

V neděli 23.7.2017 jsme prožili poutní mši svatou ke cti sv. Jáchyma  v Kobylé. Do místního kostela byla z Bernartic přivezena socha Panny Marie Fatimské, která zaujala přední místo před oltářem ozdobená růžovými mečíky. Díky ní jsme se znovu směli srdcem napojit nejen na události ve Fatimě z roku 1917, které zná celý svět, ale především jsme směli vnímat živou Pannu Marii mezi námi, která i dnes promlouvá k nám.


Přítomná byla místní starostka Zuzana Jochmannová a pan starosta z Bernartic Ing. Mojmír Michálek. Otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec mezi námi přivítal farníky ze Staré Červené Vody, kteří od 1.7.2017 patří pod duchovní správu otce děkana. Na varhany doprovázela Marie Kurková a zpěvem schola z Vidnavy. Mše svatá byla obětovaná za obec i farnost Kobylou, živé i zesnulé farníky. 

„Být šťastný, po tom touží každý z nás“ pronesl otec Miroslav v homilii. Máme děkovat za to, že vidíme, slyšíme a to nejen pozemsky, ale především duchovně. „Šťastné děti z Fatimy, které viděly a slyšely hovořit Pannu Marii, šťastné děti, které se modlily a srdcem byly Bohu tak blízko. Šťastní my, kteří si uděláme chviličku čas na Boha. I za námi chodí andělé a vnukají, co je správné a co není, radí, kam přijít a čemu se raději vyhnout. Vidí za roh. My nemáme zjevení pro svět, jako měly děti z Fatimy, ale smíme vnímat díky modlitbám Boží vnuknutí, radu, napomenutí…Jsme blahoslavení, když vidíme, slyšíme. Ať se Bůh ve mně raduje a ať jsme šťastní“ povzbudil přítomné otec děkan. Pak nám přečetl Fatimské zjevení z 13. července 1917.

Po mši svaté jsme se modlili desátek slavného růžence, litanie k Panně Marii a zásvětnou modlitbu. Otec Miroslav pozdvihl sochu Panny Marie Fatimské a požehnal nám. 

Pan Petr Bednarski pozval všechny poutníky do kulturního domu na pohoštění. Nechyběl vzájemný křížek Božího požehnání otce děkana.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.