* Setkání se sv. Františkem

Vydáno dne 12. 10. 2017

frantisek_kostel.jpgV sobotu 7.10.2017 na svátek Panny Marie Růžencové, farnost Vidnava oslavila poutní mši svatou ke cti sv. Františka. Před mši svatou v kostele sv. Františka zazněla modlitba radostného růžence a v 16:45 hod. za zpěvu „Všichni svatí zdobí nebe“, začala mše svatá, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.


Otec děkan v kázání promluvil o nepatrném svatém Františku. Vyzdvihl jeho dětské srdce, pokoru, která otevírá bránu do nebe. Dotknul se dětí, jejich velikostí před Bohem. Připomněl nám, že i když jsme v letech dospělosti, stále máme být dětmi jen pro moudrost Boží a všechny vybídl ke každodenní modlitbě svatého růžence, zvláště teď před volbami. 

Po mši svaté otec děkan přednesl litanie ke sv. Františku z Assisi a poděkoval dlouholeté paní kostelnici Annelies Kleineidamové za vzornou pečlivost o kostel sv. Františka ve Vidnavě. Poděkování patří také jejímu manželovi Karlu Kleineidamovi, který pro kostel vykonal mnoho prací. Pán Bůh zaplať za lidi ochotné zadarmo pečovat o Boží chrám.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.