* Poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích

Vydáno dne 26. 06. 2018

petr.JPGV neděli 24.6.2018 v 10:30 hod. se konala pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec.  Byla obětována za obec a farnost Bernartice, za živé i zesnulé farníky, občany a přítomné poutníky. Na varhany a zpěvem provázela paní Mgr. Marie Michálková. Radostí byly děti, které svou bezprostředností, čistotou, maličkostí připomínaly nám dospělým mít pokorné, upřímné srdce a dětskou mysl, vždyť právě ta brány nebeské odemyká.


Otec Miroslav se v homilii zastavil u Petra, který na otázku, „Za koho mě pokládáte vy?“ odpověděl Ježíšovi: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Petr je šťastný, protože jeho odpověď mu byla zjevena nebeským Otcem. „Zkusme prosit za jedinou věc, aby nás Bůh Otec pronikl a my měli chuť být obětí, aby nám dal poznání jako Petrovi a Pavlovi, kteří mu byli věrní do konce života." Otec Miroslav se zamýšlel, do jaké míry se Petr ve vězení modlil, aby ho Bůh osvobodil, nebo za co prosila Panna Maria, když Ježíše vedli na Gologotu. „Zajisté neprosili za malichernosti, určitě nežádali osvobození, ale přijali Boží vůli a to je láska k oběti, radost k oběti. I mnozí mezi námi prochází stářím, nemocemi, starostmi různými, neprosme, aby to zmizelo, jediné důležité je, aby se naplnila Boží vůle na každém z nás…“

Prosbu o naplnění Boží vůle jsme svěřili po svatém přijímání Srdci Ježíšovu při výstavu Nejsvětější svátosti, zasvětili svá srdce a přijali svátostné požehnání. 

Pan starosta Ing. Mojmír Michálek pak všechny poutníky pozval na pohoštění do obecního domečku.


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.