* Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé

Vydáno dne 29. 07. 2018

kobyla1.jpgV sobotu 28.7.2018 v 10:30 hodin se konala pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé. A protože svatý Jáchym a Anna byli rodiče Panny Marie, děkovali jsme při mši svaté, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, za všechny rodiče i prarodiče, kteří nejen vychovávají, ale předávají svým dětem víru v Boha. Mše svatá byla obětována za obec Kobylou, farníky, živé i zesnulé a všechny přítomné poutníky. Na varhany a zpěvem provázela schola z Vidnavy. Přítomná byla místní starostka paní Zuzana Jochmanová.


Otec Miroslav s námi při homilii doputoval ke sv. Jáchymovi a promluvil o Božím doteku, který, když člověk zažije, má sílu odpustit a přijít k člověku, který ublížil. Boží dotek promění a dá soucitné a milosrdné srdce. Přivede k pokoře a k obětování se. Příkladem byl Elizeus, který rozdal chléb lidem, aby se najedli a neměli hlad. „Všímám si i já potřeb druhých okolo mě? A pokud ano, pomůžu, když můžu?“ tázal se otec Miroslav. Zavedl nás také do Boží přírody a připomněl nám chválit Boha Stvořitele. Kolik je krás kolem nás ať už slunce, měsíc, stromy, květiny… Při pohledu na ně zažíváme Boží dotek i Otcovo objetí, které člověk ve svém životě tolik potřebuje.

A Boží dotek jsme zažívali během celé mše svaté i při Výstavu Nejsvětější svátosti, kdy jsme zasvětili svá srdce Srdci Ježíšovu. Po svátostném požehnání farníci všechny přítomné pozvali do kulturního domu na bohaté pohoštění. 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková