* Celosvětové propojení věřících s Bohem díky papeži Františkovi

Vydáno dne 02. 04. 2019

3hodiny1.jpgFarnost Vidnava prožila ve dnech 29.-30.března 2019 celosvětovou adoraci s názvem 24 hodin pro Pána, kterou vyhlásil papež František. V pátek v dopoledních hodinách se při mši svaté a křížové cestě připojili i senioři na Charitě v kapli sv. Hedviky ve Vidnavě. Spolu s otcem Miroslavem uctívali Krále Krista pro jeho svaté rány. Ve farním kostele od 15:00 hodin jsme v tichosti adorovali před vystavenou Nejsvětější svátostí, všichni přítomní prožili svátost smíření u otce Miroslava.
Při modlitbě jsme přijímali hřejivé paprsky od slunce z Milosti Boží. V myšlenkách jsme vstoupili do svého srdce. Každý člověk na zemi je hospodářem, přemýšleli jsme, jakou odrůdu ušlechtilou nebo neužitečnou pěstujeme na poli svého života.  


Při mši svaté nás pan farář povzbudil a vyzval k lásce k Bohu, k bližnímu, dvě nohy, po kterých musíme kráčet. Vybídl nás, ať nepromarníme svůj život malichernostmi různými, ale ať jsme užiteční svými činy, skutky, slovy a pracujeme pro rozkvět lidstva.
 
A protože mnoho utrpení na světě lidé prožívají (příkoří, nemoci…), hledali jsme útěchu pro všechny trpící při společné křížové cestě. V tichu jsme se klaněli, odprošovali za hříchy naše i hříchy celého světa.
Po mši svaté následovala společná modlitba litanií k Srdci Ježíšovu a bolestný růženec až do 18:00 hodin.
 
V sobotu dopoledne jsme se radovali ze svátosti křtu malého Honzíka a pak v tichosti adorovali před Nejsvětější svátosti. Klečeli jsme u Ježíšových nohou a přijímali Boží lásku, která zůstává v spojenectví nesmrtelná pro všechny, kteří ji hledají. V poledne se rozezněl zvon sv. Jany z Arku, při kterém zazněla modlitba Anděl Páně.
 
Další Tři hodiny pro Pána inspirované papežem Františkem a 24 hodinami pro Pána, které se ve farnosti Vidnava konají od roku 2015, prožijeme ve velikonoční době. Termín bude upřesněn.


 24 hodin pro Pána ve Vidnavě v dřívějších letech: 

24 hodin pro Pána ve Vidnavě rok 2018-klikni

24 hodin pro Pána ve Vidnavě rok 2017-klikni

24 hodin pro Pána ve Vidnavě rok 2016-klikni

24 hodin pro Pána ve Vidnavě rok 2015-klikni

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková