* Pouť ke sv. Petru a Pavlu v Bernarticích

Vydáno dne 27. 06. 2021

bernartice.jpgV neděli 27.června 2021 v 10:00 hodin se farníci nejen z farností otce Miroslava setkali ve farním kostele v Bernarticích. Připomenuli jsme si svatého Petra a Pavla, kteří svědčili o víře v Pána Ježíše Krista a o věčném životě, na který se oni i my těšíme. Pavel jako učitel národů a Petr s klíči od Božího království nám dávají sílu vytrvat v dobrém i ve zlém na úzké cestě, kterou je Ježíš Kristus. Kostel byl ozdoben barevnými stuhami, připomínající kostely z nedalekých polských farností. Mnozí z nás přemýšleli, jak místní rodina Kozákova stuhy upevnila ke stropu… Paní Michálková hrála, syn Dominik zpíval a zesnulý náramně živý pan starosta Michálek pozoroval svou početnou rodinu. Bylo radostí vidět pohromadě spoustu malých dětí /nejen z rodu Michálkových/, které oživovaly probíhající vážné chvíle v kostele.


Otec Miroslav vyzdvihl sv. Petra a Pavla, kteří z milostí Boží rozpoznali Syna Božího a věrně ho následovali. Zamýšlel se nad jednotlivými desátky bolestného růžence. Vzpomenul Hodonínsko a Břeclavsko, které v těchto dnech prochází svou kalvárii. Lidé tam, ale nejen oni, prožívají bolesti jednotlivých desátků. Jak je důležité, aby člověk, kterého navštívila životní rána, rány nevracel. Aby se nestal ukřivděným, fňukajícím, trestajícím, pomstychtivým, nenávistným. Proto stále opakujeme Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné… Bolest je příležitost stát se skutečně věřícím. Petr a Pavel nikdy nikoho nekřižovali, nezatěžovali svým křížem druhé, nepoužívali moc k ponížení jiného, uměli s láskou a s radostí, i když ne vždy vesele objímat svůj kříž. Plakali s plačícími a radovali se s radujícími.
 
Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání. Před kostelem bylo připraveno občerstvení pro všechny přítomné poutníky. 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková