* Slavnost svatého Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 26. 06. 2022

petr.JPGPouť ke sv. Petru a Pavlu se konala v neděli 26.6.2022 v 10:00 hodin v Bernarticích. Nazdobený kostel panem Kozakem, paní Zelovou, paní Palovčíkovou květinami a barevnými stuhami, šest ministrantů spolu s otcem Miroslavem, malé děti s rodiči, povznášející varhanní hudba paní Michálkové, to vše nás potěšilo a zároveň povzbudilo, že i v malých farnostech věřící pečují o svůj kostel, a to vše k oslavě Boží. Ministranti Dan, Matěj, Prokop, Barborka, Kryštof a Ondřej při pravidelných pátečních bohoslužbách věrně nacvičovali liturgii a kadidlo. Okuřování vyjadřuje úctu a modlitbu. Vonný dým prostupoval kostelem svatého Petra a Pavla, kteří slavili svůj svátek a my mohli nahlédnout na životy svatých, kteří nás stále motivují k poctivému a věrnému životu. 


„I z tebe může být hrdina, mučedník a svatý…“ nadchnul nás otec Miroslav. „Takový život ale není jednoduchý, nese odříkání, obětování se a věrnou práci pro Boží království. Kdo se setká s Kristem, ten nesejde ze své cesty. Osobní poznání Boha člověku, život promění. Můžeme chodit do náboženství, vzdělávat se teologicky, znát církevní pravidla… pokud ale člověk neprožije osobní Boží dotek, zdaleka ještě nic nechápe a nerozumí… Bůh si vede každého z nás a dává se nám poznat v maličkostech všedního života. Všímejme si toho.“
 
Téma válka, o které se dnes často mluví a dotýká se každého z nás… mnoho lidí si už přestávají všímat utrpení na Ukrajině i jinde, vytěsňují informace ze svého života, nechtějí nic řešit, chtějí si žít svůj pohodlný život. Člověk, pokud je člověkem, nemůže si nevšímat trpících lidí okolo nás, kteří strádají, mají hlad, jsou zabíjení… Je potřeba uprchlíkům stále pomáhat,“ vyzval nás pan farář. Vzpomenul s. M. Paschalis Jahnovou, která 11.6.2022 byla beatifikována i devět jejich družek. Mezi červnem a únorem r. 1945 položily život při obraně čistoty své či jiných žen a dívek. „I dnes může být člověk hrdina, mučedník a svatý,“ dokončil homilii otec Miroslav. 
 
Mše svatá byla sloužena za mír ve světě a pokoj v rodinách. Otec Miroslav vzpomenul otce Krzysztofa Ryźka, který se tento den loučil se svými farníky v Javorníku. Vyzdvihl jeho vstřícnost, pomoc a věrnou práci pro Boží Království. Ať mu Pán žehná v novém působišti.
 
Po výstavu Nejsvětější svátosti a po svátostném požehnání byli všichni přítomní poutníci, kteří doputovali z Javorníku, Vlčic, Bílého Potoku, Strachoviček, Kobylé, Vidnavy, Mikulovic pozváni do místního Domečku na bohaté pohoštění, o které se postaral pan starosta s farníky. 


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková