* Co nového ve farnostech otce Miroslava

Vydáno dne 08. 11. 2022

kostel_vidnava.jpgNová fasáda fary ve Vidnavě
Koncem srpna se dokončila nová fasáda fary v přední části budovy. Barva písková se nám všem líbí, jak jinak, když opravy provedla místní firma Michal Písek. V příštím roce, dá-li Pán, se bude v rekonstrukci pokračovat.

Těžba kaolínu ve Vidnavě
Na faře otec Miroslav jednal s panem Ing. Zdeňkem Miketou z majetkového oddělení z biskupství. Otec Miroslav postupně jednal se zástupci firmy, farnosti a s dalšími zainteresovanými stranami. I když to v dnešní době málo pozorujeme, u všech vládne spokojenost a dobrá nálada.Obnovené dveře kostela sv. Kateřiny
Od října 2022 probíhala renovace hlavních dveří kostela sv. Kateřiny. Restaurování provedl pan Ščipák ze Zlatých Hor. Barvu vybrala s přihlédnutím na okolí kostela se zámečkem farou dvěma panelovými domy a dlaždicovou cestou paní památkářka Eva Pulkrtová. Všichni si pamatujeme, jak nepříjemně vypadaly staré dveře, nové si můžete prohlédnout na fotografiích či někdy při návštěvě Vidnavy.

Zvelebení okolí kostela v Bernarticích
V brzké době se budou kácet stromy / ohrožující životy i domy / okolo kostela svatého Petra a Pavla. Kácení zaplatí farnost a obecní úřad na své náklady zajistí odstranění pařezů a vyčistění plochy, kde pan starosta nechá vysadit nové okrasné stromky. Děkujeme!

Kostel v Bernarticích se těší na opravu
A nás potěšil Ing. Václav Kotásek z biskupství: Už se vytváří projekt na generální opravu kostela sv. Petra a Pavla v Bernarticích. Po opravených kostelích v Černé Vodě, Kobylé, Vidnavě, kaplích sv. Floriána a Panny Marie ve Velké Kraši a opravené kapli v Bukové, zbývají Bernartice jako poslední. Nu to nejlepší nakonec...

Loučení v Kobylé
Nedávno jsme se při nedělní mši svaté loučili s paní Helenou Kurkovou a Maruškou Kurkovou, kteří se z Kobylé stěhují. Maruška byla dlouholetou varhanicí a její maminka pravou rukou otce Miroslava. Otec Miroslav s farníky oběma od srdce poděkoval a předal drobné dárky, které jim budou nás všechny připomínat.

Nové alby
V sakristiích každé farnosti přibyla záložní alba. Připravená, aby se jedna mohla dát do pračky nebo „čekala“ na kněžskou návštěvu.

Noví či staronoví starostové a starostky ve Vidnavě, Velké Kraši, Kobylé a Bernarticích
Otec Miroslav odeslal písemnou gratulaci a sloužil mši svatou za zvolené vedení v obcích. Vyprošovali jsme hodně síly a pomoc andělů…Gratulujeme a ať se daří!

Příprava na zimu
Úklid farních zahrad a jejich příprava na zimu šla letos od ruky i díky krásnému podzimu. Viz foto…

Kněžské návštěvy ve Vidnavě
Otec Botek sloužil poutní mši svatou v kostele sv. Františka a otec Larisch oslavil svatou Hedviku v kapli na charitě. Obojí byla vítaná příležitost si poslechnout cizího kazatele a někdy se „hodí“ zajít si ke zpovědi k cizímu knězi. Na podzim také proběhla vizitace, kterou nás letos provedl otec Jiří Urbánek. Je to příležitost si jednou za rok pořádně prozpytovat svědomí, zda svou práci „děláme“ poctivě a zda si nějakou tu korunu zasloužíme. Ať jsme církevní zaměstnanci nebo kněží. Bylo vidět, že otec Miroslav i otec Jiří jsou dlouholetými kněžími na Jesenicku a bylo příjemné chvíli posedět s kněžími, kteří spolu dobře vycházejí.

Nedělní nejen modlitební setkávání
Každou neděli se v 15:00 hodin setkáváme v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě před obrazem Božího milosrdenství. Modlíme se litanie, korunku, vkládáme prosby za farnosti, děkanát, kněze, rodiny, mír ve světě i naše potřeby. Vše je doprovázeno kytarou a zpěvem. Setkání pak pokračuje v cukrárně nebo na faře…

Pomazání nemocných 
O dušičkách otec Miroslav při mších udělil na charitě a farníkům ve všech farnostech svátost nemocných. Otec Miroslav v těchto dnech navštěvuje nemocné doma a věnuje jim potřebný čas, povzbuzení a modlitbu s požehnáním. V příštích dnech zbývá návštěva obou domovů důchodců v Kobylé a charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě.

Dušičkové mše svaté a pobožnosti na hřbitovech
S růžencem v ruce a upřímnou modlitbou za duše v očistci jsme s otcem Miroslavem v každé farnosti putovali na hřbitovy. Po společné modlitbě a požehnání hřbitova, se otec Miroslav zastavoval u hrobů a žehnal. Jsou to vždy zvláštní hluboké dny, každou drobnost můžeme obětovat za pomoc duším v očistci, protkává se bolest s radostí, s úlevou, s přijetím do Boží náruče… Děkujeme otci Miroslavovi, že nám často připomíná neodhazovat svůj vlastní kříž, vždyť je pro člověka štěstí mít co obětovat a nabízet třeba za dušičky, aby se jim ulevilo.

Mše svatá ke cti Všech svatých ve Vidnavě
Životy světců a světic, které prožité byly a napsané jsou v knihách svatých, mají být pro lid chované v úctě a každý z nás má čerpat posilu pro sebe v těchto knihách. Příkladem pro všechen lid má být oběť Pána Ježíše Krista a všech mučedníků, kteří bojovali s láskou a v utrpení pro Slovo Boží a žili život svůj jen pro Pána Boha. 1. listopadu jsme při mši svaté děkovali všem svatým, že nám ukazují cestu do Božího království.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková