* Po emocionálně vypjaté době volební kampaně máme nového prezidenta. Už v klidu se můžeme ohlédnout za končícím rokem 2022 a začínajícím rokem 2023

Vydáno dne 27. 02. 2023

mirek12.jpg
Oslava patronky Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě
Ve středu 16. listopadu 2022 otec Miroslav celebroval mši svatou ke cti sv. Anežky. Připomenul život světice, která jako královská dcera mohla žít v blahobytu, ale dala přednost službě Kristu a životu v chudobě. V kázání připomenul důležitost odpuštění, milosrdenství a vyzdvihl její péči o chudé a trpící. Při mši svaté děkoval za všechny, kteří se o trpící srdcem starají. Domov, který se věnuje lidem s Alzheimerovou chorobou pak požehnal.
 
Zpěvníky: „Písně s kytarou“
Každý čtvrtek se ve Vidnavě koná kytarová mše svatá a pak následuje adorace. 29. listopadu 2022 jsme s Martinem na faře „vyrobili“ zpěvníky pro každého farníka. Zpěvník obsahuje 61 písní, které zpíváme a stále nové doplňuji… Máme radost, že slouží i starším farníkům, kteří zpívají Pánu Bohu s radostí!Narozeniny otce Miroslava a žehnání adventních věnců
30. listopadu 2022 farníci blahopřáli otci Miroslavovi k narozeninám. Jsme vděční, že máme kněze, který je napojený na duchovní svět a stále nám předává Boží slovo a povzbuzení. Při mších také žehnal adventní věnce, které jsme si přinesli. V Bernarticích rodina Kozákova zajistila velký adventní věnec pro kostel sv. Petra a Pavla viz. foto. Adventní doba v tomto čase byla požehnáním a světlem pro každého z nás. 
 
Betlém bez Ježíška?
Právě takový totiž zhlédli účastníci lampionového průvodu, mezi nimi spousta dětí, když 2. 12. 2022 ve večerní hodině zavítali do kostela sv. Jáchyma v Kobylé. (Průvod byl součástí akce „Rozsvícení vánočního stromu“ pořádané místním OÚ.) Návštěvníci si vyslechli od paní kostelnice Marie Bednarské malé zamyšlení, že i když se svět kolem nás tváří vánočně, prožívají křesťané advent, čas ztišení a rozjímání. Povídali si o trvání doby adventní, o adventních písních, o svících na adventním věnci a ze tmy postupně přibývajícím světle, o proroctvích ohlašujících příchod Spasitele, o očekávání a těšení se na narození Spasitele. Vystavený rodinný betlém byl nachystán pouze pro tento večer, takže závěrem zaznělo ještě pozvání k jesličkám s Ježíškem o vánocích a k vánočním bohoslužbám.
 
Novéna k Panně Marii
8.12. 2022 otec Miroslav rozdal ve svých farnostech farníkům novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie. 
 
Koncert v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě a adventní koncert v Bernarticích
V sobotu 10.12. 2022 se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích adventní koncert Brass quintet Ostrava a v neděli 11.12.2022 se konal v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě koncert J.J. Ryba: Česká mše vánoční v podání ZUŠ Jeseník. Na koncerty zavítalo mnoho lidí. Bylo citelné, jak se Boží milost dotýkala našich srdcí…
 
Vánoční překvapení pro každého farníka ve Vidnavě, Kobylé a Bernarticích
V sobotu 17.12.2022 otec Miroslav požehnal na faře vánoční dárky pro své farníky. Každý z nás měl přichystaný balíček s jmenovkou jako poděkování, jak řekl otec Miroslav: „Za každého svého farníka jsem vděčný Pánu Bohu.“ Vánoční balíčky pak otec rozvezl do svých farností. Radost byla znát, potěšil nás!  
 
Návštěva dětí v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě 
K vánocům patřily také děti z místní mateřské školky, které navštívily kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě. U Betléma si zazpívaly koledy, které doprovodil hrou na varhany náš varhaník pan Kubáň. Nechyběla sladká odměna. 

Tříkrálová sbírka v Bernarticích a v Kobylé
Ve dnech 1.-15. ledna 2023 probíhala Tříkrálová sbírka také ve farnosti Bernartice u Javorníka a v Kobylé, kde se zapojili naši věrní farníci. Děkujeme Vlastě Michalíkové, Marii Michálkové, Honzovi Michálkovi, (ano v Bernarticích je rodina Michálková a také rodina Michalíková), kteří se každoročně do sbírky zapojují se svými dětmi a Elišce Salové a Růžence Krajíčkové, které chodí po sbírce v Kobylé. Otec Miroslav po mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla koledníkům dětem s úsměvem požehnal. V Bernarticích se vybrala částka 36 945 Kč a v Kobylé 12 487 Kč.  Jak nám řekla paní Michalíková, v Bernarticích už tři krále lidé netrpělivě očekávali a těšili se na ně. Nu děti si přinesly domů nemalou koledu… Výtěžek sbírky bude použit na výstavbu Denního stacionáře Šimon v Jeseníku. 
 
Naše farnosti přispěly 4. neděli adventní charitě na okna nového stacionáře
Otec Miroslav vyhlásil sbírku a vyjádřil vděčnost svým farníkům, kteří ve Vidnavě, Kobylé, Bernarticích v rámci nedělní sbírky poslali charitě 18.12.2022 příspěvek na okna nového stacionáře Šimon ve výši 4470 Kč.

Boční oltář sv. Hedviky ve Vidnavě
16.1.2023 byl demontován oltář sv. Hedviky v kostele sv. Kateřiny -havarijní stav. Oltář bude restaurován z dotace ministerstva kultury.
 
Fasáda fary ve Vidnavě
V roce 2023 se bude pokračovat v opravách fasády fary ve Vidnavě. Přední část je opravená. Bude následovat západní strana, opravy provede firma Stavby Písek s.r.o.

Hromnice – únor 2023
Otec Miroslav při mších ve Vidnavě, Kobylé a Bernarticích požehnal svíčky – hromničky, které jsme si přinesli. „Nezapomínejme svíčku zapalovat při modlitbě, při špatném počasí, při nepokojích ve světě…“ Otec Miroslav v kázání připomenul být svící, která dává světlo a teplo, opatrovat ve svých srdcích plamínek Boží lásky a předávat ho svým slovem i skutkem lidem okolo nás.   
 
Oprava kostela v Bernarticích
V prosinci 2022 dokončil pan Ing. Vaclav Jurga projektovou dokumentaci: obnova kostela sv. Petra a Pavla. V novem roce byla zaplacena. Renovace kostela je na dobré cestě.
 
Zpěv při mši svaté ve Vidnavě
Po odjezdu pana varhaníka s manželkou na 2 měsíce do USA se naše farnice paní Liptáková zapojila do zpěvu při mši svaté. A už jí to zůstalo i po návratu pana Kubáně. Při každé mši svaté zpívá od ambonu žalm. Jsme za ni Pánu Bohu vděčni…


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková