* Nejen z farností otce Miroslava jsme se sešli na oslavě sv. Petra a Pavla v Bernarticích

Vydáno dne 25. 06. 2023

bernartice.jpgV Bernarticích slavili o víkendu 24.6.-25.6.2023 OBECNÍ POUŤ. V sobotu od 15:00 hodin se konaly soutěže pro dospělé aneb hry bez hranic, vystoupily děti z Bernartic pod vedením Lenky Boškové, nechyběla lukostřelba, malování na obličej, ohňová show, hudba, grilování…. 
 
V neděli pak oslavy završila poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu v místním kostele, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec. Byla obětovaná za farnost a obec Bernartice, za živé i zesnulé občany. Přítomen byl pan starosta Mgr. Aleš Chromík. Na varhany provázela paní Marie Michálková. Kostel byl nazdoben barevnými stuhami, růžemi a novými oltářními bílými plátny.  Ministranti dostali nové oblečení, a tak se děkovalo a s úsměvem žehnalo hned v úvodu slavnostní bohoslužby. Otec Miroslav nás postavil na pevnou skálu ke sv. Petrovi, kde byla zbudována církev, která nikdy nemůže být zničena. Přes svatého Petra jsme se dívali na to, co je skutečně trvalé, v čem je přítomný Bůh, protože to dává stabilitu a požehnání do života každého z nás. Vyhnuli jsme se věcem pomíjivým a zamýšleli se nad tím, co je v našich životech věčné. Abych byl věrným manželem, manželkou, knězem a budoval svůj život na pevné skále. Pán Ježíš se ptal učedníků: „Za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ „Dnes Pán Ježíš dává stejnou otázku i mně, co odpovím?“, zamýšlel se otec Miroslav. „Lidé, kteří rozpoznají Syna Božího, když poprosí, prolamují nebesa. Na jednom jediném záleží, na Kristu, od něho pramení požehnaní pro každou rodinu… To je to jediné VĚNO, které předávejme našim blízkým. Ať se Bůh smiluje a dá rozpoznání Mesiáše, Syna živého Boha.“
 
U svatého přijímání zněla píseň za doprovodu kytary, bubínku a houslí. Následoval výstav Nejsvětější svátosti, litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba s požehnáním. Všichni poutníci pak byli pozvání do místního domečku na bohaté pohoštění. Děkujeme panu starostovi a všem farníkům, kteří pouť připravili. 


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková