* Pouť ke cti svatého Františka ve Vidnavě

Vydáno dne 01. 10. 2023

frantisek_kostel.jpgPoutní mše svatá se konala v sobotu 30. září 2023 v 16:00 hodin v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Pozvání od otce Miroslava přijal otec děkan děkanátu Ostravy Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Otec Libor přijel autobusem se svými farníky, díky nim byl náš kostel zaplněn. Na pouť připutovali věřící z Kobylé nad Vidnavkou, Bernartic a Nýznerova. Zpěvem a hudbou na varhany i kytaru provázela schola z Vidnavy. 


Otec děkan připomenul život sv. Františka, který se všeho vzdal, zamiloval si chudobu a sloužil potřebným po vzoru Ježíše Krista. Každý člověk má tendenci si na něčem zakládat, spoléhat na něco a svou moc odvozovat od bohatství. Snaží se nashromáždit majetek, ostatní mu pak slouží a on si připadá mocný. Židé si odvozovali svou moc i postavení tím, že byli členy židovského národa, ale svatý Pavel říká, že to nic neznamená oproti pohanům, kteří nejsou členy národa, podstatné je mít znamení Kristovo. Bůh má rád všechny stejně. Svatý František byl osloven těmito slovy a rozpoutal revoluci v církvi, lidé v té době nebyli tolik sepjatí s Bohem, František ukázal, abychom nespoléhali na svou moc, abychom se přestali stavět nad druhé a opustili veškeré akreditivy bohatství. Ukázal, že jediné spolehnutí se na Otce a Krista mu k životu stačí. Kristus ho doprovázel, posílal mu na cesty další nadšence, kteří chtěli žít jako on. Žijeme v 21.století, život i styl by dnes nepřipouštěl, abychom vše zanechali. Podstata následování Krista nespočívá v tom, co mám, důležité je, abychom změnili své myšlení a dokázali žít život spolehnutím na to, co nám Bůh dává, abychom ve všem, co máme, viděli Boha a dokázali se spolehnout na jeho doprovázení, abychom nelpěli na věcech pomíjivých. „Mějme Krista ve svém srdci, aby byl naším znamením. Můžeme se mít rádi a nepotřebujeme dokazovat svou moc, ale stačí nám spolehnout se na Boha“, povzbudil nás s úsměvem otec Libor.
 
Po mši svaté farníci z Vidnavy poděkovali otci děkanovi kytičkou, dárkem a potleskem. Otec Libor promluvil o historii Vidnavy i kostela sv. Františka a jménem naší farnosti pozval věřící na faru na pohoštění. Poutníci z Ostravy dostali od nás farníků 150 čerstvých koláčků na cestu do Ostravy, protože čas už jim nedovolil posezení na faře. Naši farníci tento den připravili 150 chlebíčků a bylo přichystáno 300 koláčků. A tak se při kávě i čaji posedělo ve farní jídelně až do večerních hodin, povídalo se, vzpomínalo a dobře nám všem bylo. 


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Marie Grabarczyková, foto Martin G.