* Noc kostelů u sv. Františka a sv. Kateřiny ve Vidnavě

Vydáno dne 09. 06. 2024

nockostelu2.jpgV pátek 7. června 2024 jsme se tradičně zapojili do Noci kostelů, v 17:00 hodin se rozezněl zvon svaté Jany z Arku, při kterém byly naše kostely otevřeny. Prožili jsme krásný večer s lidmi, kteří přicházeli do našich chrámů obdivovat nejen kulturní památky. Jako první příchozí byl nás kněz otec Miroslav, a i když je v kostele denně při celebrování mší svatých, málokdy má čas projít si všechna zákoutí a zastavit se u soch svatých. „Nestačí jen obdivovat tesařské dílo, ale je třeba se přes sochu napojit na svatého, který je v nebi živý a rozmlouvat s ním, nabrat sílu pro svůj život. Když on dokázal na zemi konat dobro, mohu i já ho následovat a být dobrým, obětavým, pracovitým…“ řekl s úsměvem pan farář.


Lidé přicházeli, zastavovali se u bočního oltáře, kde se dozvěděli o výrobě hostií v Bílé Vodě a směli hostie i oplatky ochutnat. Líbila se křížová cesta malíře Aloise Baucha, návštěvníci se také zastavovali u informačního banneru P. Ludwika Wrzola, ředitele kněžského semináře ve Vidnavě. Po celou dobu v kostele sv. Kateřiny zněla duchovní hudba za doprovodu varhan, kytary a flétny. Zavítaly k nám také zdaleka dvě ženy, které zaujal náš obraz svaté Jany z Arku a zvon zasvěcený této světici. Obě ženy se jmenovaly Jany, odnesly si s radostí fotky našeho zvonu i sochy Johanky.
 
Poděkování patří našim farníkům, kteří při Noci kostelů pomáhali s přípravou, věnovali se návštěvníkům a otci Miroslavovi, který nám ke všemu dobrému vždy požehná. 


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková