Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Poutní mše svatá k Panně Marii Nanebevzaté v Nýznerově

Vydáno dne 18. 08. 2008

Nyznerov2006.JPG„Velebila Boha, srdcem  ho milovala  až doputovala s tělem i duší do nebe.“

V sobotu 16.8.2008 za deštivého počasí se věřící skoro ze všech koutů děkanátu Jeseník vydali do Nýznerova, aby společně prožili Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Společně jsme se modlili slavný růženec ke cti Panny Marie a v 15:00 hodin za zpěvu  mariánské písně začala slavnostní poutní mše svatá v kapličce v Nýznerově, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.Celou homilii otce děkana pronikala myšlenka o Panně Marii, která po celý svůj život plnila Boží vůli a následně byla vzata s tělem i duší do nebe. Počala z Ducha svatého, porodila  syna Ježíše, s Josefem utíkala do Egypta, živobytí neměla zajištěné, život nebyl lehký, neviděla do budoucna, ale přesto Bohu stále důvěřovala. Pak přišla křížová cesta, ponížení od lidí, smrt syna. Přes všechnu tuto bolest důvěřovala Bohu, věděla, že Ježíš otevírá cestu do života věčného. Následujme Pannu Marii, ona byla první poutnicí, která neustále šla cestou do Božího království. Velebila Boha, srdcem  ho milovala až doputovala s tělem i duší do nebe.  Nežijme jen pozemskými věcmi, starostmi. Panna Maria věděla, jak se správně setkávat s lidmi. Při setkání s Alžbětou neřešily jen to pozemské, obě vnímaly duchovní rozměr, byly plné Ducha svatého, srdcem se radovaly. Jen to pozemské pro život nestačí, setkávejme se každý den při modlitbě s Kristem, Marií, anděly i svatými, velebme svou duší Boha. Modlitba dává  chuť, radost, sílu k životu. Člověk pak rád pracuje, přijímá starosti i těžkosti svého života, obětuje se. Umí také chválit a velebit Boha, stává se pokorným služebníkem Božím.

U svatého přijímání mladí při kytaře zpívali písně k Pánu Ježíši a my srdcem děkovali, prosili a chválili Boha.

Po závěrečném požehnání každý poutník dostal od otce děkana křížek na čelo. Venku pak na všechny čekalo občerstvení.

„Panno Maria Nanebevzatá spolu s tebou chválíme, velebíme Boha, radujeme se a děkujeme, že nás  vedeš k svému Synu, který je cesta, pravda a  život.“


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS