* Poutníci z Havířova navštívili našeho otce děkana ve Vidnavě

Vydáno dne 14. 10. 2007

Miroslav.JPG„A proč je dobré modlit se všechny tři růžence? Když vás dnes tady vidím, tak netuším, čím vším zrovna procházíte, kdo z vás má problémy rodinné, kdo  trpí úzkostí nebo padá pod tíhou kříže, kdo má problémy s vírou. A protože tohle opravdu nevím, proto jsem se za vás dnes ráno pomodlil všechny tři růžence.“

V sobotu 13.října 2007, kdy si připomínáme výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, přijel do naší farnosti Vidnava autobus věřících poutníků z Havířova. Před léty byl otec děkan v této farnosti  kaplanem necelé dva roky a právě na to  poutníci hned po příjezdu s úsměvem vzpomínali a vyprávěli, kolik dobrého jim otec v Havířově zanechal, stále na něj myslí a pamatují nejen v modlitbách.V 9:00 hodin začala přednáška otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece v kostele sv. Kateřiny, která trvala víc jak hodinu. Vysvětlil nám sílu modlitby, ve které se osobně setkáváme s Bohem, s Ježíšem, Pannou Marií, anděly a svatými. Máme dát Bohu svůj čas a zaplňovat srdce jeho láskou, nemít srdce prázdné, ale pozvat Boha do svého života při každé modlitbě. Máme měsíc říjen, Panna Maria Fatimská nás znovu vybízí modlit se růženec. Radostný růženec se modlíme, když máme pozemské starosti, do bolestného růžence vkládáme všechny naše úzkosti, strachy, těžkosti každého dne a slavným růžencem prosíme za všechny, kterým schází víra, pohled do života věčného. A proč je dobré modlit se všechny tři růžence? Když vás dnes tady vidím, tak netuším, čím vším zrovna procházíte, kdo z vás má problémy rodinné, kdo trpí úzkostí nebo padá pod tíhou kříže, kdo má problémy s vírou. A protože tohle opravdu nevím, proto jsem se za vás dnes ráno pomodlil všechny tři růžence. A Bůh nám pomáhá, ulevuje, uzdravuje, dává pokoj do srdce právě na přímluvu naší nebeské Matky Panny Marie skrze naši modlitbu. Proto dejme Bohu svůj čas, každodenní modlitba nám dává sílu, abychom vše v daném dnu zvládli, posiluje naše manželství, rodičovství, kněžství…

Po velmi povzbudivé přednášce o.děkana následovala v 10:30 hodin mše svatá, při které jsme společně zpívali píseň k Panně Marii. V kázání o.děkan mluvil o přijetí Ježíše do našich srdcí. Máme mít v srdci ten nejkrásnější dům a pečovat o něj. Pozvat Ježíše a CHRÁNIT HO. „Ježíši, já tě budu chránit jako Panna Maria, chci být stále s tebou.“ Když budeme mít v srdci Pána Ježíše, nebude tam už pak místo pro nic zlého. Chraňme v srdci Pána Ježíše, to je naše vyznamenání, to vše se děje s pomocí Ducha svatého.

U svatého přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Toužím s tebou být“ a prosili v ní Ježíše za pokoj a uzdravení. Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce.

Po požehnání poutníci předali o.děkanovi kytici orchidejí s poděkováním. 50 poutníků pak bylo pozváno na faru, kde bylo pro ně připravené pohoštění.

Pak následovala prohlídka kostela sv. Františka a po ní všichni odjeli i s o.děkanem na poutní místo Travná, kde společně prošli 14 zastavení křížové cesty s rozjímáním. V 15:00 hodin se poutníci z Havířova rozloučili a přijali požehnání na cestu od otce děkana.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS